Funkcije sukoba Funkcije sukoba su konstruktivne i destruktivne.

2. 3. 2019.

Vjerojatno je nemoguće upoznati takvu osobu, koja se s nikim ne bi svađala i ne bi došla u sukob. Ljudi su navikli na sukob kao na nešto destruktivno i negativno. Čini se da je nemoguće pronaći pozitivne strane u njemu. Međutim, u nekim slučajevima konfliktne funkcije mogu biti ne samo destruktivne, nego i konstruktivne.

pojam

Sukob je jedan od načina na koji ljudi shvaćaju odnose, rješavaju svoje proturječnosti, rješavaju probleme koji su nastali kao rezultat međusobne interakcije. Sukobi su u pravilu popraćeni nasilnim negativnim emocijama, ponašanjem koje nadilazi društvene norme, uzajamnim optuživanjima i uvredama.

Tijekom rješavanja proturječja, svaki sudionik zauzima suprotnu poziciju u odnosu na protivnika. Sukobljene strane, nastojeći ostvariti određene ciljeve i braniti svoju poziciju, ne žele međusobno ustupati, odbiti slušati i prihvatiti argumente protivnika. Takva situacija može nastati između bliskih ljudi koji se dobro poznaju, kao i od stranaca koji prvi put znaju.

Sukob se može dugo piti ili neočekivano rasplamsati u oštrom sukobu interesa ljudi. Njeni sudionici mogu biti i odvojeni pojedinci, i cijele javne skupine, pa čak i države.

konfliktne funkcije

razlozi

Postoji mnogo razloga koji bi mogli izazvati sukob. Na prvom mjestu je ograničenja resursa čovječanstva. Ovaj se razlog odnosi i na politička i na međuljudska sučeljavanja. Sukob između država može se dogoditi, na primjer, zbog takvog ograničenog resursa kao što je nafta. U obitelji, jedno računalo i nekoliko ljudi koji žele sjediti na internetu u isto vrijeme mogu biti uzrok proturječnosti.

Sukobi u organizacijama vrlo često se javljaju zbog međuovisnosti zaposlenika. Dakle, rezultat tima ovisi o svakoj osobi. Nadzor jednog od njih može dovesti do općeg neuspjeha i, u skladu s tim, izazvati sukob među sudionicima.

Proturječnosti unutar obitelji najčešće se razvijaju usred financijskih poteškoća. U nekim situacijama uzrok sukoba među ljudima su njihove osobne karakteristike, ponašanje i komunikacija, razlika u stavovima i ciljevima.

funkcije društvenih sukoba

Sukob i njegove konstruktivne funkcije

Sukob nije uvijek krajnje negativan događaj i može imati konstruktivne funkcije. Jedna od njih je rješavanje proturječja između subjekata odnosa. Po završetku svađe, nesporazumi i neslaganja mogu potpuno ili djelomično nestati.

Konstruktivne funkcije sukoba također se sastoje u ublažavanju psihološke napetosti subjekata sukoba. Dugo vremena nakupljena negativna energija tijekom spora izlazi i prestaje vršiti pritisak na osobu.

Vrlo često, nakon razjašnjavanja odnosa, ljudima postaje lakše komunicirati i komunicirati jedni s drugima. Produktivnost njihovog zajedničkog rada se povećava, nesporazumi nestaju.

Sukobi pomažu otkriti ne samo negativne, već i pozitivne aspekte osobe. Pokazuju da li je pojedinac otporan na stresne situacije, kakvu snagu imaju njegovi motivi i vrijednosti. Osim toga, konflikti doprinose samopotvrđivanju pojedinca i akumulaciji iskustva u interakciji s drugima.

funkcije političkih sukoba

Sukob i njegove destruktivne funkcije

Glavna negativna točka u svim sukobima su negativne emocije koje primaju sudionici. Česte stresne situacije negativno utječu na ljudsko zdravlje i raspoloženje. Osim toga, sukobi mogu biti popraćeni nasiljem - i psihičkim i fizičkim.

Vrlo često takve pojave završavaju potpunim raskidom odnosa između protivnika. Primjer za to je razvod supružnika, otpuštanje zaposlenika, prestanak prijateljskih i prijateljskih odnosa. Ljudi se ne mogu složiti i pronaći kompromis, pa je ovaj ishod jedini mogući izlaz za njih.

Destruktivne funkcije sukoba manifestiraju se u podcjenjivanju samopoštovanja gubitnika. Osoba može postati depresivna, sumnjati u ispravnost njihovih ideala i vrijednosti.

Osim toga, konfliktne situacije oblikuju sliku neprijatelja među ljudima. Onaj s kojim su nekad nastajala proturječja više neće biti vjerodostojna. Nakon toga, najmanji nesporazum može dovesti do previranja novog sukoba.

konstruktivne konfliktne funkcije

Pojam i funkcija društvenog sukoba

Društveni sukob je najviša točka kolizije društvenih skupina kao posljedica nespojivosti njihovih ciljeva, pozicija i interesa. Njezina je osnova kontradikcije i nedostatak dogovora među sudionicima interakcije.

Uzrok takvih sukoba je razlika u prihodima, položaju u društvu, pravima, moći i prestižu. Drugim riječima, izaziva ih društvena nejednakost kao i ograničene resurse, za koje se borba događa kroz povijest čovječanstva.

Funkcije društvenog sukoba mogu biti i pozitivne i negativne. Razorni učinci uključuju uništavanje društvene strukture kao i nerazumno trošenje sredstava. Pozitivne funkcije ove vrste sukoba su sposobnost prelaska na novu fazu razvoja, postizanje pravde, za uklanjanje nastalih problema. Osim toga, tijekom takvih kontradikcija dolazi do konsolidacije društvenih skupina, stvaranja novog, savršenijeg društvenog sustava.

pozitivne konfliktne funkcije

Pojam i funkcija političkog sukoba

Politički sukobi su sukobi i sukobi subjekata državne vlasti u ostvarivanju njihovih ovlasti i uzajamne želje za postizanjem svojih ciljeva. One su posljedica suprotstavljenih političkih interesa.

Takvi sukobi su podijeljeni na međudržavne, unutardržavne i regionalne. Temelj ove klasifikacije je razina sudionika u političkom sukobu. Što je veći, to je teže riješiti takva proturječja.

Kao i svaki drugi sukob, funkcije političkog sukoba mogu biti konstruktivne i destruktivne. Prvi je, prije svega, smirivanje situacije u zemlji ili svijetu. Napetost između strana u sukobu i društva u cjelini je eliminirana. Osim toga, potiču se razne društvene promjene, precijenjuju se društvene norme koje su nadživjele same sebe. Sukob je pokretačka snaga napretka. Osim toga, u društvu je uspostavljena socijalna ravnoteža.

Negativne funkcije ove vrste sukoba su prijetnja rascjepa u međunarodnim organizacijama i stanovništvu zemlje. Osim toga, mogu se pojaviti i negativne promjene u odnosima moći, kao i pogoršanje demografske situacije u zemlji.

Značajke sukoba u organizaciji

U toku radnih odnosa među ljudima često se javljaju nesporazumi i kontradikcije. Takve situacije nepovoljno utječu na aktivnosti organizacije, što dovodi do smanjenja produktivnosti rada i rezultata.

Konflikti na radnom mjestu mogu se pojaviti između nadređenih i podređenih, kao i između zaposlenika na linijama. Razlog takvim kontradikcijama može poslužiti prednapon vodstvo, pokušaj prebacivanja odgovornosti jedni na druge, međuovisnost rezultata zaposlenika. Osim toga, često se javljaju svađe zbog problema u komunikaciji i osobne nepristojnosti prema kolegama.

Funkcije sukoba u organizaciji mogu biti konstruktivne i destruktivne. Prvi je povećanje produktivnosti rada nakon eliminacije proturječja, poboljšanje psihološke klime u timu. Razorne posljedice, u pravilu, imaju sukob s vlastima. U takvim situacijama slučaj se može završiti čak i otpuštanjem zaposlenika.

destruktivne konfliktne funkcije

Generacijski sukob

Problem "očeva i djece" postojao je u svakom trenutku. Nema iznimke - i naših dana. U rijetkim obiteljima, generacijski sukob se ne očituje. Temelj takvih kontradikcija je razlika u pogledima mladih i starijih osoba i nespremnost da se međusobno razumiju i poštuju interesi. Takvi sukobi, u pravilu, traju dosta dugo, povremeno se povlače, a zatim se rasplamsavaju s novom silom.

Uzroci i funkcije generacijskih sukoba su različiti. Kao destruktivno može se primijetiti pogoršanje odnosa između rođaka, osjećaja i stresa, osobito starijih osoba. Međutim, kao iu bilo kojem drugom sukobu, postoje i pozitivne strane. Mladi ljudi, učeći na svojim pogreškama, pokušavaju poštivati ​​i slušati savjete starijih osoba. Oni, pak, uče biti tolerantniji prema svojoj djeci i unucima.

uzroci i funkcije sukoba

Kako izaći iz sukoba

Postoji nekoliko načina za izlazak iz sukoba. Najoptimalniji je pronalaženje kompromisa od strane zaraćenih strana. Istovremeno, konfliktne funkcije su, u pravilu, konstruktivne. Stranke su došle do zajedničkog dogovora, problemi su eliminirani, a odluka je svima odgovarala. Nema pobjednika i gubitnika.

Ako se sukob završi prisilom, jedna od stranaka postiže svoje ciljeve, dok druga poštuje odluku protivnika. Takav rasplet najkarakterističniji je kada se suoči s načelnikom i običnim zaposlenikom, roditeljem i djetetom. Konfliktne funkcije u ovom slučaju za jednog od sudionika bit će konstruktivne, za druge - destruktivne.