Kako se formira neto dobit

10. 3. 2019.

Neto dobit predstavlja dobit tvrtke koja se formira prije početka isplate dividende. Izračunava se tako da se novac koji je podignut prilagodi na iznos potrošenog novca. Obično, stavka troška uključuje upravljanje poslovanjem, amortizaciju, kamate, poreze i drugo. Neto dobit, kao i svi troškovi, odražavaju se u posebnom izvješću u kojem su navedeni pokazatelji. Ove brojke mogu se smatrati najvažnijima u poslovanju, jer se upravo iz njih može reći koliko je racionalna aktivnost poduzeća u određenom vremenskom razdoblju.

Označavanje neto dobiti u izvješćima

Neto dobit U nekim slučajevima, neto dohodak označen je kao „krajnji rezultat“. Ne postoji ništa čudno u tom imenu, jer je ovaj pokazatelj dat gotovo na samom kraju dokumentacije o prihodima i rashodima organizacija. U Engleskoj se taj broj može navesti u relevantnoj dokumentaciji kao dobit, koja se duguje dioničarima.

Kako odrediti neto dobit tvrtke

Kako se utvrđuje neto dobit? Izračunava se na sljedeći način: uzima se ukupan prihod od prodaje proizvoda ili usluga poduzeća, od kojeg se naknadno oduzimaju svi troškovi koje organizacija ima za određeno vrijeme. Kao rezultat ove jednostavne operacije, dobivate dobit koja ne uzima u obzir plaćanje svih poreza. Oduzimanjem tih poreza od primljenog iznosa dobivamo važan pokazatelj za tvrtke, kao što je neto dobit. Ta brojka, kao i mnogi drugi pokazatelji aktivnosti organizacija, vrlo je podložna manipulacijama. Treba razumjeti da pri opravdavanju investicijskih odluka na temelju neto profitabilnosti vrijedi analizirati kvalitetu mnogih drugih pokazatelja koji su nužni za njezino određivanje.

Kako se stvaraju prihodi od privatnog poduzetništva

Kako se utvrđuje neto prihod Isto tako, neto dohodak od privatnog poduzetništva formira se nakon odbitka svih odbitaka, poreza prikupljenih od bruto prihoda, te raznih kredita. Prvi i zadnji broj se odbijaju izravno od bruto dohotka. To je potrebno kako bi se stvorio oporezivi dohodak. Taj će se prihod naknadno koristiti za izračun iznosa poreza na dohodak. Možete navesti sljedeći primjer: bruto dohodak bilo koja tvrtka je oko 35 tisuća dolara. Povećanje neto dobiti Na čekanju i zajmovima treba oko dvanaest tisuća. U toj situaciji oporezivi prihod bit će 23 tisuće dolara. Ako uzmemo kao porez broj od 4.5 tisuća dolara, onda će se nakon odbitka odrediti neto dobit, koja će iznositi 18,5 tisuća dolara.

O čemu ovisi dobit

Također se podrazumijeva da će povećanje neto dobiti izravno ovisiti o aktivnostima uprave društva. Što će profitabilnije poduzetništvo donijeti najniže troškove, veći će neto prihod biti na kraju.

Pročitajte dalje

Porez na plaću