Pri podnošenju zahtjeva sudu, uzorci i primjeri koji su slobodno dostupni, treba uzeti u obzir činjenicu da određivanje povoljnog sadržaja suda za podnositelja zahtjeva ovisi o tome koliko su uvjeti uvjerljivi i zakonski kompetentni, kao i materijalni dokazi. rješenja. S tim u svezi, opravdanju zahtjeva i izradi svih proceduralnih dokumenata treba pristupiti s najvećom pažnjom.

Sadržaj izjave

Dakle, tužbeni zahtjev sudu, čiji se uzorci nalaze na informativnom štandu, koji se nalazi u posljednjoj sobi, šalje se i sastavlja u skladu s uvjetima utvrđenim normama procesnog zakonodavstva. Prije svega, ime sudske vlasti (kojoj će se rješavati tužbeni zahtjev) i adresa njezina mjesta moraju se zabilježiti u izjavi podnesenoj isključivo u pisanom obliku.

primjenu na sudske uzorke

Nakon toga, zahtjev mora sadržavati sljedeće obvezne podatke:

 • podatke o tužitelju (ime, adresa, telefon, e-mail);
 • podatke o optuženiku (ime, adresa, itd.);
 • vrijednost potraživanja (u onim slučajevima u kojima je potraživanje predmet procjene).

Nadalje, u središtu izjave navodi se njegovo ime, u kojem se sažima njegova suština. U slučaju istovremenog imenovanja nekoliko različitih zahtjeva, naslov zahtjeva mora biti generaliziran.

Nakon naziva nalazi se izravni tekst izjave, koja navodi:

 • došlo je do kontroverzne situacije;
 • razloge koji su doveli do potonjeg;
 • zahtjeve koje podnosi podnositelj zahtjeva;
 • pravno utemeljenje tih zahtjeva (upućivanje na relevantne propise, sudsku praksu itd.).

tužba na sudske uzorke Potrebno je naglasiti da se radi o tome da su zahtjevi sadržani u zahtjevu pred sudom, čiji se uzorci mogu vidjeti u našem članku, smatrali opravdanima, mora se prikupiti uvjerljiva baza podataka koja sadrži dokumentirane dokaze o relevantnim činjenicama i okolnostima. Takav pristup omogućuje poziciji tužitelja da pruži potrebnu konkretnost i težinu. Svi relevantni dokazi za slučaj navedeni su u zahtjevu odmah nakon opisa situacije.

Zahtjevi koje je podnio podnositelj zahtjeva trebali bi biti navedeni u završnom dijelu izjave, a njihov bi tekst trebao biti iznimno jasan i izbjeći dvosmislena tumačenja. Tužitelj može istodobno iznijeti nekoliko zahtjeva, primjerice uz zahtjev za razvod braka (uzorak zahtjeva za razvod na sudu može se uzeti iz tiskane naplate potraživanja), uvjet je podijeliti zajedničku bračnu imovinu. U takvim slučajevima, svaki od uvjeta treba navesti u odvojenom stavku, numeriran u skladu s tim.

Priloženi dokumenti

Osim svega navedenog, tužba pred sudom, čiji uzorci i primjeri pisanja su dostupni svakom odvjetniku, mora sadržavati popis dokumentacije koja se mora priložiti tužbi. uzorak zahtjeva za razvod putem suda

Broj dokumenata čija je obvezna prisutnost utvrđena odredbama procesnog prava uključuju:

 • kopije tužbe o broju subjekata koji su izravno uključeni u suđenje;
 • potvrdu kojom se potvrđuje uplata državne pristojbe utvrđene za razmatranje slučaja u pravosudnim tijelima (osim u slučajevima kada je prema zakonskim odredbama podnositelj zahtjeva oslobođen obveze plaćanja državne pristojbe).

Sva ostala dokumentacija kojom se potvrđuju teze podnositelja zahtjeva i opravdavanje njegovog položaja mora se priložiti propisno ovjerenim kopijama. Također treba napomenuti da u slučaju proceduralne nužnosti sudska vlast ima pravo tražiti navedene dokumente u izvornicima.

Dovršetak prijave

Sadržaj svega navedenog tužbenog zahtjeva pred sudom, čiji se uzorci mogu dati u pravnom savjetu, mora se popuniti sa sljedećim obveznim podacima:

 • osobno potpisan potpis podnositelja zahtjeva (s dekodiranjem);
 • ako u ime podnositelja zahtjeva njegov punomoćnik djeluje na punomoć, tada se označava njegov osobni potpis (s dekodiranjem), broj i datum izdavanja punomoći;
 • datum izvršenja zahtjeva.

Primjena na arbitražu

Arbitražni sud sudjeluje u parnicama o različitim vrstama kontroverznih pravnih odnosa koji nastaju u procesu gospodarskih i poslovnih aktivnosti od strane pravnih osoba i samostalnih poduzetnika. tužbeni zahtjev pred arbitražnim sudom

Ako namjeravate podnijeti tužbu arbitražnom sudu (čiji se uzorak može vidjeti i na informativnom štandu koji se nalazi u zgradi arbitražnog suda ili na njegovoj službenoj internetskoj stranici), morate razumjeti da, kako biste ostvarili sve zahtjeve, morate ispuniti sve te uvjete. utvrđene zakonskim odredbama za pravilno vođenje postupka.

nadležnost

Prije pokretanja suđenja potrebno je rješavati tako važnu okolnost za daljnji tijek postupka kao i za određivanje nadležnosti tužbenog zahtjeva. U skladu s opće utvrđenim pravilima, zahtjev prema arbitražnom sudu, čiji je uzorak naveden u članku, mora se poslati tijelu koje se nalazi na mjestu okrivljenika. U slučaju da postupak uključuje rješavanje spornih pravnih odnosa u vezi s nekretninama, potraživanje se treba poslati na mjesto potrage. zahtjev za uzorak pred arbitražnim sudom

Isto tako ima smisla obratiti pozornost na ugovornu nadležnost, koja pretpostavlja da se zahtjev šalje u skladu s uvjetima koji su sadržani u ugovoru koji su stranke u sporu sklopile.

Sadržaj izjave

Kao što je utvrđeno odredbama zakona o arbitražnom postupku, tužbeni zahtjev sastavljen je isključivo u pisanom obliku (usput, ispravno pripremljen uzorak zahtjeva za arbitražni sud može se preuzeti s interneta) i sadržavati podatke kao što su:

 • naziv arbitražne instance kojoj je zahtjev poslan;
 • ime i mjesto podnositelja zahtjeva;
 • ime i mjesto okrivljenika;
 • Zahtjevi koje podnositelj zahtjeva - tužitelj upućuje na odgovarajuće zakonske odredbe;
 • navođenje okolnosti koje opravdavaju zahtjeve;
 • dokaze koji potvrđuju zakonitost okolnosti;
 • vrijednost potraživanja (u slučajevima kada je potraživanje predmet procjene);
 • izračun iznosa novca koji se tereti (ili osporava) od tuženika;
 • informacije o poduzetim radnjama podnositelja zahtjeva u vezi s pretkaznenim rješenjem spora;
 • popis dokumenata priloženih uz zahtjev.

uzorci potraživanja u arbitražnom sudu

Uz sve navedeno, prijava može sadržavati različite zahtjeve, primjerice o sigurnosnim mjerama. Kopije prijave sa svim dostupnim prilozima trebaju biti poslane svim stranama uključenim u postupak.

Priložena dokumentacija

Budući da proceduralna pravila predviđaju, a uzorci zahtjeva pred arbitražnim sudom to jasno pokazuju, uz pravilno izvršeni zahtjev moraju se priložiti sljedeći dokumenti:

 • potvrđivanje činjenice plaćanja državne dužnosti;
 • potvrđivanje činjenice slanja kopija tužbe sudionicima;
 • djelujući kao dokaz valjanosti zahtjeva;
 • koji odražava podatke o strankama u sporu (izvadci iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba (EGRIP)).

Osiguravanje zahtjeva

Inače, s obzirom na posebnosti sastavljanja i uzoraka potraživanja pred arbitražnim sudom, bilo bi korisno spomenuti takvu mjeru utvrđenu zakonskim odredbama kao osiguranje zahtjeva. Njegova uporaba omogućuje da se okrivljenik spriječi da poduzme mjere za izbjegavanje ili nepoštivanje zahtjeva podnositelja zahtjeva. Za to, zajedno s glavnim zahtjevom, mora se podnijeti dodatni zahtjev za privremene mjere.

U načelu, izjava pred sudom, čiji su uzorci međusobno slični, ne predstavlja nikakve poteškoće. Da biste postigli pozitivan rezultat i izbjegli odbijanje prihvaćanja tužbe, trebate uzeti pomoć profesionalnih odvjetnika s relevantnim proceduralnim znanjem i praksom parničenja.