Čl. 264 Kaznenog zakona Ruske Federacije u novom izdanju s komentarima. Kršenje pravila o radu ceste i vozila

18. 2. 2019.

Kršenje prometnih propisa i djelovanje vozila kažnjivo je zakonom. Ako je prouzročio štetu na zdravlje ili smrt žrtve, kao i počinjeno u stanju opijenosti, počinitelju se primjenjuju kaznene sankcije. Oni su postavljeni čl . . 264 Kaznenog zakona . Razmotrite pojedinosti u pojedinostima. St 264 UK RF

Opći sastav

Odgovornost prema čl. 264 Kaznenog zakona предусматривается для граждан, управляющих трамваем, автомобилем или иным ТС. Ruska Federacija osigurava građanima koji upravljaju tramvajem, automobilom ili drugim vozilom. U slučaju nepoštivanja prometnih propisa, što ima ozbiljne posljedice po zdravlje žrtve, uzrokovano nepažnjom, pripisuju se:

  1. Ograničenje slobode do 3 litre.
  2. Uhićenje do šest mjeseci.
  3. Prisilni rad do 2 litre.
  4. Do 2 litre. zatvor.

U posljednja dva slučaja, u skladu s čl. , дополнительно осужденному может быть судом запрещено осуществлять некоторую деятельность или замещать ряд должностей в течение 3 лет. 264 st. 1 Kaznenog zakona , sud može dodatno zabraniti izvršenje određenih radnji ili zamijeniti određeni broj radnih mjesta 3 godine.

Zločin je opijen

Ako je kršenje prometnih pravila i redoslijed rada vozila počinio subjekt u pijanom stanju, a uzrokuje ozbiljne posljedice za zdravlje žrtve iz nehata, krivac se može pripisati:

  1. Prisilni rad do 3 litre.
  2. Do 4 godine zatvora.

Prema ocjeni suda, ove vrste sankcija mogu se dopuniti zabranom popunjavanja više radnih mjesta ili obavljanjem određenih vrsta aktivnosti za 3 litre. St 264 h 1 UK RF

Otežavajuće okolnosti

Akti definirani u čl. могут повлечь смерть человека. 264 st. 1 Kaznenog zakona, može rezultirati smrću osobe. U ovom slučaju, krivac se tereti:

  1. Prisilni rad do 4 litre.
  2. Zatvor do 5 godina.

Utemeljen u trećem stavku čl. может дополняться запретом на ведение некоторой деятельности или замещение определенных должностей в течение 3 л. 264 Kaznenog zakona Ruske Federacije kazna se može dopuniti zabranom obavljanja neke djelatnosti ili popunjavanjem određenih položaja za 3 litre. Ako je smrt osobe prouzročila djela koja su počinili krivci u stanju opijenosti, suočava se s do 7 godina zatvora. Osim toga, može se izreći zabrana obavljanja određenih vrsta aktivnosti ili zamjene broja radnih mjesta za 3 litre.

Posebno kvalificirane skladbe

Za akte utvrđene prvim dijelom čl. , повлекшие по неосторожности гибель 2 и более лиц, виновному грозят: 264. Kaznenog zakona , koji iz nehata povlači smrt 2 ili više osoba, počinitelju se prijeti:

  1. Prisilni rad do 5 l.
  2. Zatvor do 7 godina.

Osim toga, može se zabraniti zamjena mjesta određenog tipa ili održavanje određenih vrsta aktivnosti za 3 litre. Ako je smrt 2 ili više građana rezultat radnji utvrđenih prvim dijelom čl. , совершенных в состоянии опьянения, виновный может лишиться свободы на 4-9 лет. 264 Kaznenog zakona počinjen u alkoholiziranom stanju, počinitelj može izgubiti slobodu na 4-9 godina. Dodatno, unutar 3 litre. može mu biti zabranjeno obavljanje određenih aktivnosti ili zamjena određenih radnih mjesta. kršenje pravila o radu ceste i vozila

bilješke

Čl. действует с 1.07.2015 г. В примечаниях к норме дается разъяснение используемым понятиям. 264 Kaznenog zakona Ruske Federacije u novom izdanju vrijedi od 1. srpnja 2015. godine. U napomenama norme objašnjavaju se korišteni pojmovi. Posebno se objašnjava da takvo "drugo mehaničko vozilo". To može biti, pogotovo, samohodni objekt za izgradnju cesta ili drugi sličan stroj, traktor, vozila za čije je upravljanje, prema važećim propisima, potrebno dobiti prava. U bilješkama se također razjašnjava pojam "opijenosti". Potrebno je utvrditi činjenicu da je građanin koristio tvari koje uzrokuju pijanstvo. Određuje se prisutnošću alkohola u koncentraciji koja prelazi dopuštenu ukupnu pogrešku mjerenja, kako je definirano u Kodeksu o upravnim prekršajima. Intoksikacija također može biti uzrokovana uzimanjem narkotičkih / psihotropnih spojeva. Činjenica njihove prisutnosti u tijelu utvrđuje se tijekom liječničke potvrde. Ako subjekt nije udovoljio zakonskim zahtjevima službenika za provedbu zakona i odbio proći ispit, on je također priznat kao pijan. St 264 UK RF s komentarima

Čl. 264 Kaznenog zakona s komentarima

Zločin, koji je predviđen u dotičnoj normi, predstavlja zadiranje u sigurnost korištenja vozila. Dodatni objekt ilegalnog djelovanja je zdravlje i život građana. Predmet zločina je mehaničko vozilo. Prvi dio navodi neke od njih. Konkretno, označeno na automobilu, tramvaj. U bilješkama predviđenim čl. 264 Kaznenog zakona, pojasnio je pojam "drugog mehaničkog vozila". Nije relevantno za prekršaj vozila, nije opremljen motorom. Ako motor propadne, a automobil se pokrene ručno, onda se potpuno kršenje prometnih pravila može smatrati nepoštivanjem pravila sigurnog prijevoza (prema čl. 268). U isto vrijeme, ako vozilo vuče drugi stroj, nepoštivanje utvrđenih standarda pokriveno je predmetnim artiklom. St 264 UK kazna

Specifičnosti optužnice

Kod kvalifikacijskih radnji iz čl. 264 Kaznenog zakona Ruske Federacije, agencije za provedbu zakona i sud u svojim djelima navode da je nepridržavanje kojih je bilo određenih točaka Pravilnika dopušteno i uzrokovalo ozbiljne posljedice ili smrt žrtve. Također je potrebno opisati na koji je način izraženo. Ako se u zaključku donose pojedini stavci Pravilnika, čije je neizvršenje u neskladu s okolnostima slučaja, utvrđenim na sudu, iz čl. 237, na vlastitu inicijativu ili zahtjev stranke, ovlašteni organ može vratiti materijale tužitelju radi ispravljanja akta i izričitim upućivanjem na SDA, a nepoštivanje koje sadrži posljedice razmatrane u čl. 264. U isto vrijeme, takve radnje ne bi trebale biti usmjerene na popunjavanje nedostataka istrage ili istrage, kao i na pogoršanje položaja optuženika.

Ciljni dio

Formira se izravnim neispunjavanjem utvrđenih pravila. U objektivnom dijelu također su istaknuti oštećenja zdravlja žrtve, njegova smrt ili smrt nekoliko osoba. Rad je skup organizacijskih i tehničkih mjera za korištenje vozila, sukladno njegovoj namjeni i mogućnostima. Nepridržavanje sigurnosnih standarda tijekom njihove provedbe može se posebno izraziti u prijevozu prevelikog tereta, prijenosu kontrole vozila na neprikladan predmet, parkiranju automobila na neprihvatljivom mjestu, vučenju automobila na slabom kabelu i tako dalje. St 264 UK RF u novom izdanju

Šteta za zdravlje

Ne predstavlja zločin za štetu koju je vozač sam prouzročio. Odgovornost za komentirane stope dolazi u slučaju štete za zdravlje okolnih građana. Ako nepoštivanje prometnih propisa ima posljedice utvrđene u različitim dijelovima norme, svi su optuženi za krivca. U ovom slučaju, djelo će se kvalificirati za najozbiljnije. Ako je šteta na zdravlju prouzročena nekolicini građana, odgovornost spada u prvi stavak čl. 264 Kaznenog zakona. Pri utvrđivanju postupaka neke osobe potrebno je utvrditi postojanje veze između neispunjavanja prometnih propisa i posljedica.

Sposobnost sprječavanja nezgoda

Pri odlučivanju o vjerojatnosti sprječavanja nastanka ozbiljnih posljedica potrebno je polaziti od činjenice da se neposredni trenutak nastanka opasnosti utvrđuje pojedinačno u svakom pojedinom slučaju. Istodobno se uzima u obzir i prometna situacija prije nesreće. Smatra se da opasnost proizlazi u trenutku kada je vozač imao objektivnu mogućnost da ga identificira. Tijekom analize dokaza o odsutnosti ili prisutnosti tehničkih čimbenika za sprječavanje nezgoda u mraku ili s nedovoljnom vidljivošću, potrebno je krenuti od činjenice da subjekt mora odabrati brzinu koja mu osigurava uvjete u kojima može vršiti stalnu kontrolu prometa. Odgovornost za članak 264. Ruske Federacije

dodatno

U nekim slučajevima može doći do "izlaganja" oštećenja od strane nekoliko subjekata. Ako su nastale ozbiljne posljedice zbog nepoštivanja točaka prometnih propisa od strane dviju ili više osoba, njihovo postupanje se kvalificira prema normi koja se razmatra. U ovom slučaju mora se dokazati da je šteta po zdravlje ili smrt jedne / više žrtava bila u uzročnoj vezi s povredama Pravilnika.