Kako napisati zaključak teze?

26. 3. 2019.

Proces učenja u visokom obrazovanju završava se pisanjem i zaštitom samostalnog istraživačkog rada studenta - diplomskog projekta. Posljednji akord ovoga kreativna aktivnost je zaključak teze. Razmotrite osnovne suptilnosti koje će svakako biti korisne svakom studentu prilikom pisanja.

Gdje početi

Kada se, konačno, studija završi i rad bude gotovo spreman, mogu se pojaviti nepredviđene poteškoće pri sabiranju rezultata. Sve što je dobio od kreativnog genija učenika, sada treba staviti na nekoliko listova, nazvanih strogo - zaključak rada. Ovdje morate kompetentno razložiti zadatke i postignute rezultate.

zaključak rada

Dakle, slijedeći iskustvo dokazano dugogodišnjom praksom, počinjemo s izjavom o glavnoj zadaći: kako ispravno napisati zaključak u radu. Na taj način započinje rad na ovom dijelu, na temelju zadataka koji su postavljeni na samom početku istraživanja.

Struktura rada

Ona nije strogo definirana, jer istraživanja u različitim disciplinama i područjima mogu imati potpuno različite rezultate. Osim toga, postoje smjernice za provedbu teza koje se mogu ponuditi specifičnim algoritmom pisanja. Stoga ga treba odbiti prvenstveno od njega.

zaključak uzorka rada

Prema općim pravilima, u zaključku disertacije preporučuje se uključivanje sljedećih elemenata:

 • zaključke o teoretskom dijelu studije;
 • rezultati analitičke sekcije;
 • preporuke i prijedlozi za poboljšanje predmeta rada.

Redoslijed aranžmana može biti takav, ali ako imate vlastite misli o tome ili nedostaju neki elementi, onda su moguće i druge opcije.

Odnos uvođenja i zaključka

Naravno, rezultati se ne uzimaju sa stropa, već na temelju istraživanja koje se provodi prema određenom planu. Njegova struktura odobrava se u početnim fazama rada.

Sada je vrijeme da podsjetimo još jedan važan strukturni element diplome - uvod. Sadrži koncentrirane informacije o temi, svrsi, zadacima, predmet i predmet istraživanja, metodologija, struktura rada itd.

Budući da su uvod i zaključak teze neraskidivo povezani, to bi trebalo provesti s tim na umu.

Vratimo se na početak. Ovdje, na temelju teme, cilj je formuliran. U zaključku, treba se temeljiti na glavnom zaključku, ukazujući na ono što je učinjeno kako bi se postigao cilj.

uvod i zaključak rada

Na pitanje kako napisati zaključak teze , treba napomenuti da bi, osim gore navedenog, trebalo donijeti još nekoliko zaključaka koji su formulirani na temelju zadataka danih u uvodu. Sada nekoliko riječi o njima.

Komunikacija s glavnim dijelom posla

Zadaci postavljeni u uvodu prolaze kroz studiju kao crvena nit:

 • Sve počinje s planom. Ovdje naslovi poglavlja sadrže dijelove staze, ujedinjeni jednim ciljem.
 • U uvodu se transformiraju i već se pojavljuju u obliku nekoliko zadataka koji se postupno izvode kako napreduje rad.
 • U odjeljcima ili odlomcima rješavaju se zadaci postavljeni u njihovim naslovima i na kraju se donosi mali zaključak.
 • I na kraju, na kraju, sve je to u jednom dijelu rada - zaključku.

Dakle, već postoji neka ideja kako napisati zaključak u radu. Navedena generalizirana struktura povezuje sve elemente objašnjenja.

Zaključci u odjeljcima

Rješavajući zadatke postavljene u uvodu, dok se studija provodi, treba pokušati na kraju svakog odlomka zabilježiti rezultate vlastitih zaključaka. A kada dođe vrijeme za pisanje zaključka teze, kombinirajte ih i sažmite. To će biti dobra pomoć u radu.

Naravno, takva varijanta pravopisa je najpoželjnija, jer se u završnoj fazi zaboravljaju neke ključne točke. Zato se preporuča napisati mali zaključak na kraju svakog dijela ili odlomka.

kako napisati zaključak teze

Dakle, sumiranje u zaključku može se postići kombiniranjem gotovih elemenata.

Značajke hrane

Govoreći o tome kako napisati zaključak teze, napominjemo da morate pokušati ispravno formulirati rezultate.

 1. Zaključak ne bi trebao biti čvrsti tekst. Važno je strukturirati materijal i postaviti ga u redoslijedu u kojem je razmatran u radu.
 2. Zaključak započinje malim uvodnim dijelom, koji se formulira na temelju teme rada. Ovaj korak vam omogućuje da uđete u tijek onoga što će biti navedeno.
 3. Budući da su zaključci formulirani sekvencijalno u odjeljcima, preporučuje se da budu numerirani. To će pružiti priliku za praćenje njihove usklađenosti sa zadacima.
 4. Zaključak treba započeti iz teoretskog dijela, zatim se dostavljaju analitički rezultati, potrebno je završiti s praktičnim preporukama.
 5. Duljina zaključka ne smije prelaziti 5 stranica. U suprotnom, komisija može zaključiti da autor nema mogućnost sažeti materijal.
 6. Također morate obratiti pozornost na značajke prezentacije. Pri pisanju ne smijete koristiti zamjenice "I" ili "mi". U takvim studijama autor u pravilu predstavlja ne samo svoje gledište, već i mišljenja ljudi koji su već postigli nešto na ovom području. Pripovijest mora biti bezlična. Koriste se okreti kao "razmatrani", "formulirani", "predloženi za proučavanje" itd.

Slijedi približna verzija kako napisati zaključak u tezi. primjer uključuje nekoliko riječi koje pokazuju kako bi se zaključci trebali predstaviti.

U radu su razmatrane značajke komercijalne djelatnosti OOO "Springboard". Analizirana je organizacijska struktura tvrtke, njezine poslovne aktivnosti tijekom petogodišnjeg razdoblja. Analiza financijskog stanja tvrtke dovela je do zaključka o smanjenju učinkovitosti njegovih aktivnosti. Predložen je niz ekonomski opravdanih mjera za povećanje tih pokazatelja.

Kako širiti izračune

Preporučljivo je prezentirati rezultate u kratkom, ali informativnom obliku. Pogotovo ako je rad obavljen izračune. Jasno je da se njihovo potpuno širenje u pritvoru ne isplati. Izračuni se trebaju prikazati pomoću obrazaca koji će sadržavati konačne rezultate.

Informacije koje odražavaju dinamiku promjena ili komparativnu analizu nekoliko razdoblja bolje je prikazati u tabelarnom obliku, te u zaključku ispisati konačne rezultate koji su izravno povezani s temom.

kako napisati zaključak u tezi

Posebnu pozornost treba posvetiti odjeljku koji sadrži studiju izvedivosti. Konačne brojke, na temelju kojih se donosi bilo kakva odluka, moraju se dati bez iznimke.

Ako govorimo o radu u bilo kojoj ekonomskoj specijalnosti, onda te brojke u nekim slučajevima možda neće biti dovoljno.

Savjeti za proces

Pitanje kako napisati zaključak u tezi, morate pravilno pristupiti organizaciji tog procesa. Pogotovo kad nema više vremena za reviziju.

 1. Bolje je raditi u dvije datoteke u isto vrijeme, dobro je ako vam monitor dopušta otvaranje jedan do drugog. Jedan od dokumenata je glavni dio diplome, drugi je zaključak.
 2. U procesu pisanja treba provjeriti uvod, posebno dio u kojem govorimo o ciljevima i ciljevima studije.
 3. Tekst nalaza treba početi s pozivanjem na zadatak. To će ga učiniti specifičnijim.

Značajke teza o tehnologiji

U ovom slučaju, pored teoretskih materijala, trebaju postojati i sljedeći dijelovi:

 • Tehnološki dio projekta. Može imati određeno ime, na primjer "Tehnologija obrade medicinskog stakla".
 • Ekonomski dio, koji pruža opravdanje za učinkovitost uvođenja tehnologije.
 • Mjere zaštite na radu. Ovdje se nalaze načini i oblici osiguranja sigurnosti ljudi na radnom mjestu.

Zaključak teze o tehnologiji nužno mora uključivati ​​zaključke o svim tim točkama. To su čimbenici koji omogućuju odlučivanje o njegovoj primjeni u proizvodnji.

Pokažite odgovor na pitanje kako napisati zaključak u jednoj tezi, primjer.

U radu je provedena studija o značajkama obrade medicinskog stakla s prijedlogom za uvođenje nove tehnologije za njezinu pripremu u poduzeću Medtechnika. U tu svrhu dovršen je niz zadataka:

 • razmotrio izglede za proizvodnju novih vrsta medicinskog pakiranja u Rusiji i inozemstvu na temelju analitičkog pregleda različitih izvora informacija;
 • izvršena su tehnološka izračunavanja, uključujući potpuni opis postupka pripreme zaštitnog premaza za medicinske kontejnere;
 • daje studiju izvedivosti izvedivosti uvođenja gore navedene tehnologije u proizvodnju medicinskog pakiranja;
 • u odjeljku o zaštiti rada daju se mjere kojima se osigurava sigurnost osoblja poduzeća.

Kako napisati zaključak diplome iz ekonomije

Ovo područje ima svoja pravila, o čemu svjedoči gornji zaključak teze. Uzorak, koji je prikazan u nastavku, nije konačna istina, već samo varijanta pravopisa.

zaključak rada o tehnologiji

U radu rad analizirao trošak proizvodnje LLC Mebelfon na temelju proučavanja utjecaja različitih čimbenika na strukturu dobiti. Na temelju dobivenih rezultata predlažu se aktivnosti koje omogućuju povećanje dobiti poduzeća u idućoj godini.

Studija troškova pokazala je sljedeće:

 • U izvještajnom razdoblju - u 2014. godini - zabilježen je pad komercijalnih troškova uz naknadno smanjenje njihove razine za 0,2%, što je dovelo do povećanja iznosa dobiti od prodaje za 180,6 tisuća rubalja.
 • U stavci “Administrativni troškovi” u izvještajnoj 2014. godini došlo je do prekoračenja u odnosu na prethodnu 2013., što je dovelo do povećanja njihove razine za 0,02%. Potonji je imao negativan utjecaj na iznos dobiti, uzrokujući njegovo smanjenje za 13,3 tisuća rubalja.
 • Povećan udio materijalnih troškova.
 • Rast troškova rada iznosio je 132,4 tisuća rubalja, odnosno, stopa rasta - 1,2%.
 • Povećan je iznos socijalnih doprinosa za 1,2%.

Predlaže se provođenje niza aktivnosti predstavljenih u trećem dijelu rada, što će, budući da je ekonomski opravdano, omogućiti povećanje obujma prodaje proizvoda na 65.792,16 tisuća rubalja.

Kao što se može vidjeti iz navedenog uzorka, on sadrži podatke izračunate u analitičkom dijelu. Također mogu biti uključeni u izvješće o radu. Primjeri iz drugih disciplina omogućit će da se ovaj dio studije predstavi na drugačiji način.

Značajke sumiranja u sudskoj praksi

Ovdje se koriste ista načela, ali postoji specifičnost koja je prikazana u dolje navedenoj tezi.

uzorak:

Na temelju provedene analize rada, treba istaknuti da takav negativni fenomen, kao što je korupcija, ima duboke povijesne korijene. Povijest razvoja ove zlouporabe službenog stajališta pokazuje složenost njezina iskorjenjivanja i negativan utjecaj koji on ima na razvoj države općenito, a posebno na njezine organe.

Provedenim istraživanjem se može reći da kriminalni krug vezan uz korupciju nije preciziran. Relevantni federalni zakon Ruske Federacije ne sadrži jasnu definiciju koja sprječava njezino adekvatno tumačenje i pravovremenu provedbu.

Predlaže se uvođenje posebnog poglavlja koje će biti posvećeno kaznenim djelima korupcije. Osim toga, preporuča se razjasniti ovu definiciju s relevantnim bitnim značajkama.

Značajke zaključaka za projekte

S obzirom na specifičnosti tehničkih disciplina, treba napomenuti da postoje neke značajke. Prvo, broj stranica je obično manji. Drugo, obavezna je prisutnost ekonomske opravdanosti i mjera zaštite na radu, na temelju kojih se formira certifikat.

Primjeri.

1 . Diplomski projekt posvećen je razvoju glavnih faza prilagodbe tehnološkog procesa za proizvodnju pilotnih ventila za proizvodnju velikih količina.

Postizanje tog cilja uključuje rješavanje niza zadataka:

 • upotreba jeftinije opreme koja osigurava progresivni način rezanja smanjila je radni intenzitet operacija mehaničke obrade za 32,3%;
 • zamijenjeni su ručni vodovodni radovi elektrokemijskim, što je omogućilo poboljšanje kvalitete proizvoda;
 • predloženo tehnološko planiranje, koje uključuje usmjeravanje i operativne komponente procesa;
 • studija izvedivosti predloženih inovacija, koja se temelji na pokazateljima: godišnjim ekonomski učinak iznosio je 299,5 tisuća rubalja;
 • rok povrata - 2 godine i 5 mjeseci;
 • smanjenje troškova je 31,3%.

U odjeljku posvećenom zaštita rada u poduzeću, Prikazana je analiza negativnog utjecaja pojedinih proizvodnih čimbenika na zdravlje osoblja i okoliša. Predložene mjere za smanjenje negativnog utjecaja.

kako napisati zaključak u tezi

2. Diplomski projekt posvećen je dizajniranju napajanja elektrane. Da bi se postigao ovaj cilj, izvršeni su sljedeći izračuni:

 • električno opterećenje;
 • rasvjeta tvornica i prostorija;
 • razvijeni mrežni dijagrami koji omogućuju provedbu unutarnjeg i vanjskog napajanja poduzeća;
 • Na temelju izračuna određeni su kapaciteti transformatorske podstanice, koji će se koristiti za radioničke podstanice.

Odvojeno, razmotrena je trgovina alata. Ovdje su izračuni opterećenja: rasvjeta i snaga, kao i izbor glavne opreme.

Ekonomski dio projekta posvećen je usporedbi ukupnih troškova potrebnih za svaku od dvije moguće opcije za vanjsko napajanje tvrtke: prvi na 35 kV, drugi na 110. Proračuni su omogućili izbor u korist nižih godišnjih troškova na 110 kV.

Posljednji odjeljak sadrži mjere usmjerene na osiguranje zdravlja i sigurnosti na radu u električnim instalacijama.