Metoda radnog prava. Značajke metode radnog prava

27. 4. 2019.

Zakon o radu danas se smatra jednom od najvažnijih pravnih grana. Ona osigurava zakonitost u provedbi odnosa između poslodavaca i zaposlenika. Unutar ove discipline postoji kompleks određenih normi. Cilj im je zaštita interesa subjekata povezanih radnim odnosima. Razmotrimo dalje pojam, subjekt, metodu radnog prava.

metoda radnog prava

Opće informacije

U sustavu radnih odnosa postoje različite vrste interakcija. Međutim, ključni elementi su komunikacije vezane uz korištenje najamne radne snage. Poduzetnik ima ulogu vlasnika proizvodnih pogona. Posjeduje rad, upravlja njime i istodobno djeluje samostalno. U ovom slučaju ne postoji kolektivno aktivnost. rad odnos se temelji na dogovoru između poslodavca i zaposlenika. U okviru ovog sporazuma utvrđuju se uvjeti za ispunjavanje njegovih dužnosti i postupak za isplatu njegovih aktivnosti. Sporazum formulira potrebu poštivanja pravila unutarnje discipline u poduzeću. U tom slučaju poslodavac mora osigurati odgovarajuće radne uvjete u skladu s važećim propisima.

Pojam, subjekt, metoda radnog prava

Kao što je već spomenuto, unutar discipline razmatraju se različite interakcije među subjektima. Predmet radnog prava su samo oni koji se odnose na neposredne aktivnosti ljudi u tijeku izvršavanja njihovih poslova. Oni su povezani s korištenjem vlastite snage i pojavljuju se između zaposlenika i poslodavaca koji su poslani u poduzeće. U nekim slučajevima u tim odnosima mogu sudjelovati predstavnici subjekata uključenih u profesionalne aktivnosti, kao i država putem ovlaštenih tijela.

Subjekt, metoda, sustav radnog prava - pojave koje su međusobno blisko povezane. One se odnose na različite elemente, ali zajedno tvore koherentnu strukturu. Predmet zakona pojašnjava koje odnosi s javnošću prema pravilima, metoda odgovara na pitanje kako se to radi. Svaka metoda ima znanstveno obrazloženje. Razmotrimo ovaj koncept detaljnije.

Metoda radnog prava

Svaka metoda odražava specifičnu bit normi. U ovom slučaju metoda i sustav radnog prava podrazumijevaju određeni redoslijed njihovog stvaranja i naknadnu provedbu. U okviru odnosnih odnosa koristi se specifičan skup tehnika i metoda. Pomaže osigurati pravnu regulaciju rada i srodnih odnosa. Ovaj kompleks uključuje različite metode.

radno pravo

Centralizirani način

stanje regulatorna metoda Zakon o radu izražava se u odobravanju zakonskih i drugih regulatornih akata. Usmjereni su na zaštitu zaposlenika od prekomjernih potraživanja poslodavca. Ove norme jamče stvaranje uvjeta pod kojima će se osigurati normalna razina ljudskog razvoja i zadovoljiti određeni minimum duhovnih i materijalnih potreba. Centralizirana metoda pravnog uređenja radnog prava utvrđuje:

 • Vrijednost minimalne plaće. Ne može biti manji od minimuma za život zdravih osoba.
 • Vrijednost minimalne plaće (plaće) za državne službenike.
 • Mjere usmjerene na povećanje realnog sadržaja plaća.
 • Ograničenja na veličinu i popis osnova za odbitke od s / n na raspolaganju poslodavcu, iznos oporezivanja dohotka od primljene naknade.
 • Državni nadzor pravodobne i potpune isplate plaća i provedbe zakonskih jamstava za isplatu i tako dalje.

Istodobno, metoda radnog prava uključuje donošenje ključnih propisa o pitanjima discipline, trajanje smjena, postupak rješavanja kolektivnih i individualnih tužbi i tako dalje. pojam predmet radnog prava

Lokalna sigurnost

Kroz nju se provodi specifikacija općih radnih standarda, koji se donose u okviru centralizirane metode. Lokalni akti mogu omogućiti poboljšanje uvjeta koje je utvrdila država. Pogoršanje položaja radnika u odnosu na zahtjeve općih standarda nije dopušteno. Metoda lokalnog radnog prava predviđa:

 • Uspostava načina rada u poduzeću.
 • Naknade i pogodnosti za zaposlenike iz sredstava organizacije, uz minimalna jamstva.
 • Formiranje rasporeda odmora i tako dalje.

Najvažniji među lokalnim aktima je kolektivni ugovor. U tržišnim uvjetima, to je ključni oblik kroz koji se provodi lokalna metoda regulacije radnog prava. Trenutno, s razvojem ekonomskih odnosa, sadržaj ove metode se značajno širi. Lokalno se rezerviranje obično provodi u ugovornom obliku. Ugovori se sklapaju između poslodavca i sindikata ili drugog predstavnika kolektiva zaposlenika. Donošenje lokalnih akata provodi poslodavac. U demokraciji postoji kombinacija tih metoda. Centralizirana metoda radnog prava formulira opće odredbe koje su obvezne za sve subjekte odnosa, a lokalno ih određuje i prilagođava za svoje aktivnosti.

pojam radnog prava

Jedinstvo i diferencijacija

Prva značajka metode radnog prava je formulacija općih načela koja se primjenjuju na zaposlenike svih poduzeća i organizacija, bez obzira na stvarne uvjete i osobnost zaposlenika. Na temelju jedinstva i diferencijacije ostvaruje se. Djeluje kao drugo obilježje metode radnog prava. Razlikovanje uključuje specifične uvjete za određene kategorije zaposlenika. One su uzrokovane objektivnim i subjektivnim čimbenicima. To uključuje:

 1. Specifičnost i priroda proizvodnje.
 2. Fiziološke karakteristike tijela žena, prisutnost majčinske funkcije.
 3. Dob i spol, kvalifikacije i drugi znakovi.
 4. Položaj poduzeća, klimatske prilike u regiji.

Provedba granica

Razlikovanje navedenih čimbenika provodi se utvrđivanjem posebnih pravila koja odstupaju od općih propisa. One prilagođavaju jedinstvene zahtjeve specifičnim uvjetima rada pojedinih kategorija građana. Koristeći ovu metodu radnog prava, subjekt ne smije dopustiti diskriminaciju. Treba napomenuti da u TC postoji umjetnost. 253 i čl. 265. Zabranjuju uporabu rada maloljetnika i žena u određenim industrijama. Ove norme se donose kako bi se osigurala državna zaštita tih kategorija i nisu diskriminacija. Diferencijacija je stoga metoda radnog prava čiji je cilj jačanje jamstava za očuvanje interesa i sloboda pojedinih skupina radnika.

metoda pravnog uređenja radnog prava

Jednakost stranaka

na tržište rada postoje slobodni subjekti. Poslodavac koji djeluje s jedne strane posjeduje proizvodnu imovinu i njihov je vlasnik. Ovlaštena osoba može zastupati i njegove interese. S druge strane, na tržištu postoji zaposlenik. Ima određene radne sposobnosti i spreman je prebaciti na privremeno korištenje uz određenu naknadu. Uz uzajamnu volju tih subjekata i dogovor među njima, proizvodnja može nastati kao kombinacija sredstava i rada. Pravna osnova će biti ugovor o radu.

Utvrđivanje uvjeta interakcije

U okviru radnih odnosa formulirana su prava i obveze sudionika. Takva aktivnost ima svoje specifičnosti. To je povezano sa sudjelovanjem sindikata i samih radnika u utvrđivanju uvjeta djelovanja u poduzeću, primjenjujući odredbe sektorskog zakonodavstva u određenim slučajevima. Osim toga, pravila propisuju kontrolu nad provedbom pravnih akata i zaštitu interesa i sloboda zaposlenika.

obilježja metode radnog prava

sporazum

Djeluje kao temelj za pojavu formalnih radnih odnosa između poslodavca i zaposlenika. Ugovorom se utvrđuju bitni uvjeti djelovanja. To uključuje, primjerice, mjesto rada (uključujući strukturnu jedinicu), službene funkcije, postupak plaćanja, režim i tako dalje. Kolektivni ugovor u lokalnom poretku jača minimalna jamstva koja država određuje za radno stanovništvo. Sporazumi o socijalnom partnerstvu na teritorijalnoj, profesionalnoj, sektorskoj, regionalnoj i federalnoj razini reguliraju socijalne i radne odnose u njihovom normativnom dijelu.

Zaštita interesa

Osigurava se kroz djelovanje posebnih tijela ovlaštenih za razmatranje sporova koji nastaju tijekom radnog odnosa. To se posebno odnosi na povjerenstvo koje se formira na inicijativu zaposlenika ili poslodavaca iz istog broja zastupnika. Ako se sukob ne može riješiti na ovaj način, prebacit će se na sudove. Ta tijela djeluju kao univerzalna tijela za zaštitu.

Trenutno se sudska nadležnost nad radnim pravom smatra gotovo cjelovitom. Danas, svaki zaposlenik može uložiti žalbu protiv bilo kakve radnje poslodavca koja krši njegove interese. Razmatranje pojedinačnih sporova nastalih u okviru radnih odnosa provodi se u parničnom postupku. Kolektivni sukobi rješavaju se u postupku usklađivanja propisanog sektorskim zakonodavstvom. U rješavanju spora sudjelovalo je posebno povjerenstvo i predstavnik. Spor se rješava arbitražom za rad. Rad kolektivnih konfliktnih povjerenstava čini poseban oblik zaštite interesa i ispunjavanja dužnosti.

predmetna metoda sustav radnog prava

zaključak

Zakon o radu u Ruskoj Federaciji pokriva prilično širok raspon interakcija koje se odnose na područje proizvodnje. Vrijednost ove industrije danas je teško precijeniti. Metoda radnog prava ima niz specifičnih obilježja. Prije svega, to je ugovorna osnova za formiranje odnosa među subjektima. Regulatorni okvir osigurava ravnopravnost stranaka i podređivanje zaposlenika volji poslodavca tijekom obavljanja njihovih profesionalnih dužnosti. Istovremeno, radnici i njihovi sindikati imaju pravo sudjelovati u procesu reguliranja odnosa. U okviru razmatrane sfere postoji kombinacija državne i lokalne sigurnosti, diferencijacije i jedinstva strukture. Sve to ukazuje na originalnost radne sfere, određuje specifičnost postojećih oblika zaštite subjekata koje država jamči za cjelokupno radno sposobno stanovništvo.