Sintetička teorija evolucije

8. 3. 2019.

Uzroke evolucije otkrio je sredinom devetnaestog stoljeća Charles Darwin. Iako ne bez problema, ipak su uspjeli osvojiti umove svjetske zajednice. Do danas je sintetička teorija evolucije postala najpopularnija, otkrivajući podrijetlo suvremenih živih organizama planeta, uključujući čovjeka.

Značajke vježbe

Treba napomenuti da je darvinizam doživio neke promjene.

sintetička teorija evolucije Pod utjecajem tako delikatnog područja kao što je podrijetlo čovjeka, od prvog dana svoga postojanja bio je podvrgnut sveprisutnoj kritici, što je bilo još teže zbog duge odsutnosti u arheologiji međuodnosa evolucijskog lanca. Ali tamo gdje se arheologija nije u potpunosti nosila, moralo se povezati niz pomoćnih znanosti: genetika, ekologija, molekularna biologija, citologija, ekologija i drugi. Tako se u ranim četrdesetim godinama dvadesetog stoljeća pojavila moderna sintetička teorija evolucije koja je, na temelju sveobuhvatnih podataka, u potpunosti uspjela sačuvati i značajno razviti sliku podrijetla vrsta koje je predložio Darwin. Poticaj njegovom razvoju bio je rađanje hipoteze o mutacijama koje se stalno javljaju u okolini svake vrste u Hrvatskoj razdoblje trudnoće gamete zbog pogrešaka Replikacija DNA. Ove mutacije objašnjavaju evoluciju života, jer, uzrokujući određena odstupanja, oni stvaraju varijabilnost organizama, među kojima snažno istiskuje slabe iz odgovarajuće ekološke niše. uzroci evolucije Kao rezultat toga, „kvalitativniji“ pojedinci preživljavaju i popravljaju mutacije u genotipu njihovog nasljeđivanja, a manje relevantni okolišni uvjeti umiru. Sintetička teorija evolucije uspjela je otkriti temeljne procese evolucijskih mehanizama i predstaviti mnoštvo činjenica koje dokazuju ispravnost njegove verzije porijekla modernih vrsta živih organizama i samog stanja prirode. Ipak, svoj temelj duguje Charlesu Darwinu, koji je postavio glavne tokove relevantnih ideja i trendova.

Sintetička teorija evolucije. Osnovne odredbe:

  1. Temelj evolucijskog procesa su mutacije.
  2. Borba za postojanje između vrsta i pojedinaca, kao i prirodna selekcija su glavni pokretači evolucije.
  3. Stanovništvo - najmanja jedinica opisanog fenomena.
  4. Evolucija je postupan i dugotrajan proces (ali ne uvijek progresivan).
    evolucija života
  5. Vrsta je holistička i prilično zatvorena formacija. Migracije pojedinaca između populacija održavaju integritet vrste.
  6. Evolucijski proces se ne razvija u smjeru određenog cilja, njegov je put slučajan i neusmjeren.
  7. Posebna vrsta je skup podređenih podvrsta i populacija.
  8. Makroevolucija na razini višoj od vrste provodi se mikroevolucijom. Istovremeno, evolucija takvih velikih zajednica, kao vrsta, nastaje kao rezultat istih preduvjeta kao što je mikroevolucija (rod, obitelji, redovi, klase).