Pojam priloga, ili kako se prilog razlikuje od ostalih dijelova govora?

18. 2. 2019.

Prema školskom kurikulumu, djeca detaljno proučavaju temu priloga i što se dijalekt razlikuje od ostalih dijelova govora u 7. razredu. Često prilozi imaju parove homonimnih imena s drugim dijelovima govora, što ih otežava. Da bismo razumjeli kako se prilog razlikuje od drugih dijelova govora, potrebno je zapamtiti njegovo obilježje kao dijelove govora.

Definicija priloga

Adverb se smatra samostalni dio govora čija se vrijednost sastoji u prijenosu znaka radnje, znaka predmeta ili znaka drugog znaka. Zbog prostranosti prenesene vrijednosti, može odgovoriti na velik broj pitanja (kako? Gdje? Gdje? Zašto? Gdje? Zašto? Kada? Do koje mjere?), Prilozi se razlikuju od drugih dijelova govora. Obično je prilog ovisan o glagolima (idi (kako?) Brzo), ali se može odnositi i na druge značajne dijelove govora (obučen (kako?) Kao i godinu dana, umoran (koliko?) Tvrd, put (gdje? ,

Učenje priloga u školi

Prilog je značajan nepromjenjivi dio govora. Ne može se konjugirati, savijati i složiti se s ostatkom govora, tako da nema kraja. Međutim, za neke priloge promjena oblika riječi je moguća kao posljedica promjene stupnja usporedbe. Stupanj usporedbe može imati priloge koji su izvedeni iz pridjevi kvalitete i kraj u -o / -e. Komparativni stupanj priloga može biti jednostavan ili složen. Jednostavan komparativni stupanj priloga može se formirati uz pomoć sufiksa -he / -e / -s (niska - ispod, daleko - dalje, brzo - brže, zabava - zabavnije), a može se koristiti i prefiks (kraći, tanji). ). Kompozitni komparativni stupanj čine prilozi u kombinaciji s riječima više ili manje (detaljnije, manje detaljno). Odličan stupanj priloga, najčešće, kompozitni je i formira se kombiniranjem priloga s zamjenicom svih (najsporije, najlakše).

Razlike u prilozima i riječima kategorije uvjeta

Riječima kategorije uvjeta riječi koje označavaju stanje živih bića ili priroda se smatraju (to je svjetlo na ulici, osjećam se tužno). Takve riječi obično završavaju sa sufiksom -o i izvode se u neosobna rečenica uloga predikata.

Primjeri kako se prilog razlikuje od drugih dijelova govora, naime od riječi kategorije stanja:

Moje srce je lako. (Riječ je kategorija stanja.) - Lako je preskočio prepreku. (Prilog).

Tužan sam (Riječ kategorije države.) - Djevojka je tužno pogledala kroz prozor. (Prilog).

Prilozi i drugi dijelovi govora

Razlike između priloga i prijedloga, čestica, sindikata

Homonimni oblici priloga i službene riječi razlikuju se ponajprije od sintaktičke funkcije koja se izvodi. Dakle, za razliku od prijedloga, prilog ne uvodi poseban oblik imena imena. Na primjer: "Idemo u šetnju zajedno" (prilog) - "Šetnja s prijateljem" (prijedlog).

Prilozi ne mogu biti u rečenici ispred imenice s prijedlogom i komunicirati s njom, kao i čestice. Na primjer: "Automobil je išao ravno" (prilog) - "Dječak je istrčao na cestu" (čestica).

Neki prilozi mogu se zamijeniti sindikatima. Međutim, dok su veznici snopovi za homogene članove rečenice, dijelovi složene rečenice ili cijele odvojene rečenice, prilozi u rečenici imaju glavnu riječ (često glagol, rjeđe - drugi značajni dijelovi govora). Na primjer: "Dječak je požurio trčati, jedva primijetio približavanje automobila" (sindikat). "U snijegu je primijetio jedva primjetne oznake" (prilog).

Prilog kao dio govora

Razlike u prilozima i drugim značajnim dijelovima govora

Ako govorimo o tome što se razlikuje od priloga iz drugih dijelova govora, onda prije svega treba napomenuti da prilog, kao cjeloviti nepromjenjivi dio govora, ne može imati zavisne riječi u rečenici. S druge strane, imenice, pridjevi, zamjenice i brojke imaju definirane ili zavisne riječi u rečenici i u skladu su s njima.

Još jedan čimbenik koji razlikuje prilog od drugih dijelova govora je taj što se prilog najčešće lako zamjenjuje drugim prilogom, sličnim po značenju (uzaludan, uzaludan, istodobno - zajedno, onda - onda). Imenice, pridjevi, zamjenice i brojevi mogu se zamijeniti istim dijelom govora, ili riječ koja se odnosi na drugi nominalni dio govora.

Koja je razlika između priloga i drugih dijelova govora?

Dakle, utvrditi kako se prilog razlikuje od drugih dijelova govora moguće je samo uz ispravnu definiciju značenja riječi i njezine sintaktičke uloge.