Vrste društva i njihove karakteristike

4. 4. 2019.

Društvo i njegovi znakovi

Društvo je postojalo od davnina. U širem smislu, ovaj pojam uključuje interakciju ljudi s prirodom i među sobom, kao i načine njihove kombinacije. U užoj definiciji, društvo je predstavljeno kao skup ljudi koji su obdareni vlastitom sviješću i voljom i koji se manifestiraju u svjetlu određenih interesa, raspoloženja i motiva. Svako društvo može biti obilježeno sljedećim obilježjima: naziv, održivi i holistički oblici interakcije među ljudima, postojanje povijesti stvaranja i razvoja, prisutnost vlastite kulture, samodostatnosti i samoregulacije.

Vrste društva

Vrste društva

Povijesno gledano, cijela raznolikost društava može se podijeliti u tri vrste: tradicionalna ili agrarna, industrijska, postindustrijska. Svaki od njih ima određene značajke i karakteristike koje jedinstveno odvajaju jedan oblik. odnosi s javnošću s druge strane. Ipak, tipovi društva, iako se međusobno razlikuju, obavljaju iste funkcije kao što su proizvodnja dobara, raspodjela rezultata. radnu aktivnost formiranje specifične ideologije, socijalizacija osobe i još mnogo toga.

Obilježje tradicionalnog društva

Obilježje tradicionalnog društva

Ova vrsta uključuje skup društvenih ideja i načina života koji mogu biti u različitim fazama razvoja, ali nemaju dovoljnu razinu industrijskog kompleksa. Glavna interakcija je između prirode i čovjeka, pri čemu važnu ulogu ima opstanak svakog pojedinca. Ova kategorija uključuje agrarno, feudalno, plemensko društvo i druge. Svaki od njih karakteriziraju niske stope proizvodnje i razvoja. Ipak, takvi tipovi društva imaju karakterističnu osobinu: prisutnost uspostavljene društvene solidarnosti.

Društvo i njegovi znakovi

Obilježja industrijskog društva

Ima složenu i dovoljno razvijenu strukturu, ima visok stupanj specijalizacije i podjele radne aktivnosti, a ima i široko uvođenje inovacija. Industrijski tipovi društva nastaju u prisutnosti aktivnih procesa urbanizacije, rasta automatizacije proizvodnje, masovne proizvodnje raznih dobara, široke primjene znanstvenih otkrića i dostignuća. Glavna interakcija odvija se između čovjeka i prirode, u kojoj postoji porobljavanje svijeta oko ljudi.

Značajke postindustrijskog društva

Ovaj tip ljudskih odnosa ima sljedeće osobine: stvaranje visoko inteligentnih tehnologija, prijelaz u uslužnu ekonomiju, kontrolu nad različitim mehanizmima, uspon visokoobrazovanih stručnjaka i dominaciju teorijskog znanja. Glavna interakcija događa se između čovjeka i čovjeka. Priroda djeluje kao žrtva antropogenog utjecaja, stoga se razvijaju programi za smanjenje industrijskog otpada i onečišćenja okoliša, kao i za stvaranje visoko učinkovitih tehnologija koje mogu osigurati proizvodnju bez otpada.