Kapitalni intenzitet: formula učinkovitosti proizvodnje

8. 3. 2020.

koeficijent kapitala

Organizacija bilo koja oblici vlasništva ne može postojati bez dugotrajna imovina ili stalnih sredstava. Riječ je o konstrukcijama, zgradama, alatnim strojevima, strojevima i opremi, tj. O svim onim sredstvima koja su uključena u stvaranje proizvoda u kojem je tvrtka specijalizirana. Tako se dogodilo da čak i najučinkovitija farma treba pažnju analitičara - ekonomista. Uostalom, samo kvalitativna analiza aktivnosti tvrtke će dati iscrpnu procjenu rezultata rada u određenom razdoblju i naznačiti smjer daljnjeg razvoja proizvodnje. Za obavljanje takvih analitičkih aktivnosti izrađuju se prema podacima, od kojih se neki formiraju u financijskim izvještajima, a ostali se određuju izračunom. Jedan od pokazatelja koji pomaže u sagledavanju stvarnog stanja u poduzeću je kapitalni intenzitet.

koeficijent kapitala

Što znači pokazatelj?

Kapitalni intenzitet, formula za izračunavanje prikazuje vrijednost stalnih sredstava uloženih u 1 rublja proizvodnje, definirane kao omjer prosječne godišnje vrijednosti stalnih sredstava, uzimajući u obzir akumuliranu amortizaciju i ukupnu količinu proizvedene robe. Formula kapitalnog intenziteta: F e = C pho : O VP , gdje C pho - prosječna godišnja vrijednost stalnih sredstava, O VP - volumen proizvedenog proizvoda. Pri izračunu vrijednosti imovine treba uzeti u obzir novouvedena i umirovljena sredstva. S f = S nfo + (S vfo ˟ m): 12 - (S lfo ˟ n ): 12, gdje S nfo - vrijednost imovine na početku razdoblja; Od Vfo - vrijednost imovine koja je puštena u rad tijekom godine; Od LFO - trošak umirovljenih ili likvidiranih sredstava; m - broj punih mjeseci poslovanja novo uvedenih stalnih sredstava; n - broj punih mjeseci tijekom kojih su umirovljena osnovna sredstva bila neaktivna. Pažljivo praćenje početnih i konačnih pokazatelja razine kapitalnog intenziteta tijekom izvještajnog razdoblja, ekonomist:

  • zaključke o porastu ili padu dinamike intenziviranja rada i rasta;
  • prognoze daljnjeg razvoja (smanjenje ovog pokazatelja ukazuje na povećanje učinkovitosti proizvodnje i obratno).

Vrste fondamente

U analizi koja prikazuje vrijednost uloženih osnovnih sredstava po jedinici proizvodnje, kapitalni intenzitet, formula za koju se izračunava na temelju računovodstvenih podataka, može biti izravan, neizravan, potpun. Takva podjela se vrši uzimajući u obzir različite udjele ulaganja u osnovna sredstva u proizvodnom procesu. Izravni kapitalni intenzitet - formula odražava vrijednost imovine jednog poduzeća uloženog u stvaranje proizvoda. Indirect - izračunava vrijednost stalnih sredstava koja djeluju u drugim organizacijama, ali neizravno sudjeluje u proizvodnji pojedinih dijelova za proizvode različitih poduzeća. Ukupni kapitalni intenzitet, čija je formula zbroj navedenih vrijednosti, može kombinirati pokazatelje različitih industrija. Postoji postotni kapitalni postotak. Njegova formula: еF e = фоS fo / VPO VP koristi se za identifikaciju i analizu uzroka koji utječu na razinu indikatora.

Kako se prijaviti?

formula izračuna omjera kapitala

Nijedan od planiranih izračuna pri projektiranju nove gradnje ili rekonstrukcije postojećih objekata nije dovršen bez izračuna takvog pokazatelja kao omjer kapitala i proizvodnje. Njegova formula koristi se u određivanju dodatnih količina investicija za rast proizvoda, kao iu odabiru optimalnih razvojnih opcija i učinkovitosti proizvodnje. Dakle, među pokazateljima korištenim u analizi aktivnosti poduzeća, fondamente je izdvojio jedno od najcjenjenijih mjesta. Njime se prati i procjenjuje dinamika korištenja dugotrajne imovine učinkovitost proizvodnje predviđeni načini daljnjeg razvoja tvrtke.