Stanična podjela: mitoza i mejoza

8. 3. 2019.

Podjela stanica: opće informacije

Rast, oporavak, reprodukcija tijela - sve ovisi o staničnoj diobi. Jednoćelijski organizmi, kao i višestanični organizmi čije su stanice nediferencirane, suočavaju se samo s mitozom u svom životnom ciklusu. U složenoj višestaničnoj staničnoj podjeli - mitoza i mejoza, dva različita procesa. dioba stanica

Stanični ciklus

Pod staničnim ciklusom podrazumijeva se cijelo razdoblje stanice, od njenog formiranja kao posljedice podjele matične stanice i završava s vlastitom podjelom. Stanični ciklus je podijeljen na interfazu i mitozu / mejozu. Tijekom interfaze, stanica je pripremljena za podjelu. Ukupno je ovo razdoblje podijeljeno u tri faze: presintetička, sintetička i postsintetička. Tijekom prve faze, stanica akumulira energiju, nosi sinteza proteina te se priprema za proces replikacije (udvostručavanja) DNA. Replikacija se javlja tijekom sintetske faze - formiraju se dvije kromatide istog sastava kao i roditelj. U postintetičkoj fazi dolazi do izravne pripreme za fisiju: ​​sintetiziraju se potrebne tvari za njegovu realizaciju. dioba mitotičkih stanica

Mitotička stanična dioba

Sve somatske (nepolne) stanice živog organizma ulaze u ciklus mitoze. Proces je neophodan za održavanje fiziološke, biokemijske i genetske postojanosti sastava tijela. Mitoza je četiri faze podjele. U profazi kromosomi se spiraliziraju i nuklearna ovojnica nestaje. Centriole se razilaze i završavaju na polovima stanice. Počinje formiranje vretena. U metafazi podjele vretena konačno se formira, spiralni kromosomi se pomiču na ekvator ćelije, a njihovi srednjaci su pričvršćeni na niti vretena. U anafazi se razdvajaju centromeri, a svaki kromosom postaje dvije odvojene kromatide. Filamenti vretena dijele kromatide na polove stanice (dvije kromatide iz dva različita kromosoma na polu). Konačno, u telofazi uništava se podjela vretena, formira se nuklearna ovojnica i kromosomi se despiraliziraju. Citoplazma je podijeljena na dva dijela, što dovodi do rasta stanica kćeri. Jedna stanica ulazi u mitozu diploidni skup kromosoma, kao rezultat postupka pojavljuju se dvije ćelije sa sličnim skupom. stanična mitoza i mejoza

Meiotička dioba stanica

Samo spolne stanice ulaze u mejozu. Biološki značaj ovog procesa je očuvanje genetske postojanosti potomstva zbog smanjenja broja kromosoma tijekom podjele i rekombinacije nasljednog materijala. Mejoza je dvije podjele. U profazi prvog dijela, kromosomi spiraliziraju i homologni konjugiraju (konvergiraju) da formiraju bivalent. Kao rezultat konjugacije dolazi do križanja - kromosomi razmjenjuju porcije. U metafazi, anafazi i telofazi javljaju se isti procesi kao u mitozi, ali s kromosomima u bivalentima, a ne s kromatidama (kao rezultat toga dobivaju se dvije stanice s haploidnim skupom kromosoma). Druga podjela mejoze odgovara istim procesima kao i tijekom mitoze. U mejozi ulazi u jednu stanicu s diploidnim skupom kromosoma, četiri se formiraju s haploidom.