Razredni sat u školi

15. 3. 2019.

Učinkovita interakcija učenika s učiteljem i učenicima jedni s drugima moguća je u dobro organiziranom obrazovnom procesu u školi. Nastavnici provode obrazovnu komponentu tijekom predavanja, intelektualnih turnira, olimpijada. Druga komponenta - obrazovna - nije od male važnosti u životu škole. Njena složenost otežava činjenica da su svi sudionici školskog života uključeni u obrazovni proces: učitelji, uprava, roditelji, učenici, pripadnici javnosti. sat u razredu

Organizacija odgojnog utjecaja u uvjetima srednjoškolske ustanove

Obrazovna usmjerenost obrazovnog procesa provodi se prvenstveno u razrednim aktivnostima. Ali glavni cilj lekcije je didaktički zadatak, svi ostali su sekundarni srodni. Organizirani obrazovni učinak je najučinkovitiji za planiranje i provedbu aktivnosti u cijeloj školi, mjeseci, tematskih tjedana, ali glavni obrazovni događaj razrednog učitelja je razredni sat u školi. Njihova učinkovitost leži u činjenici da se održavaju jednom tjedno, a pogađaju različite aspekte školskog i javnog života.

Radno vrijeme u osnovnoj školi

Malim stanovnicima školskog svijeta od prvih dana boravka u obrazovnoj ustanovi posebice je potrebna obrazovna podrška. Učenici osnovnih razreda, osobito prvostupnici, odlikuju se neprilagođenošću u školskom društvu. Kako bi se poboljšala kvaliteta adaptacije mlađih učenika, nastavnik dodaje sat nastavnog plana u nastavni rad koji se održava najmanje jednom tjedno.

Teme se obično razlikuju: od smjera tematskog tjedna škole do školskih problema određene klase. Učinkovito je planiranje i provođenje sati u učionici uz sudjelovanje drugih školskih stručnjaka: školskog psihologa, socijalnog učitelja i organizatora za obrazovni rad. razvijanje učioničkih sati

Predmet izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi

U osnovnoj školi, najprikladnija za dobne karakteristike sudionika u odgojnom učinku je tema razrednog sata, usmjerena na oblikovanje međuljudski odnosi povoljna psihološka klima učionice, razvoj pozitivnih osobnih kvaliteta. Razvijanje učioničkih sati u osnovnoj školi sastoji se od dobnih uvjeta za kategoriju djece koja se obrazuju i moraju imati jasno definirane obrazovne zadaće.

Približne teme u učionici u osnovnoj školi: "Prijateljstvo je ..." (preporučuje se zajedno s psihologom), "Ja sam učenik" (usmjeren na razvoj motivacije za učenje), "Svijet prirode i ja sam u njemu", "Mi smo za zdravo način života “(zajedno sa socijalnim pedagogom) i drugima. otvoreni razredni sat

Obrazovni sat u srednjoj vezi

Prijelaz djeteta iz osnovne škole u stariji prati niz problema. Početna - to je prilagodba učenika uvjetima srednje razine. Dodajući kurikulumu novih akademskih disciplina, proširujući broj nastavnika s jednog na nekoliko, novi učitelj razredne nastave - sve to zajedno stvara dispenzacijsku pozadinu.

Ako učitelji i školski psiholog ne uzimaju u obzir specifičnosti društva u petom razredu škole, djeca imaju nagli pad motivacije za učenjem, performansi, problema u ponašanju (često cijela skupina učenika), mnoga djeca mogu imati psihosomatske probleme. Djeca nose ove probleme dalje kroz školski život, od razreda do klase do diplomiranja.

Razredni sat na srednjoj razini je obrazovna niša koja će pomoći razrednicima i stručnjacima školske psihološke službe da identificiraju postojeće probleme u timu i nenametljivo ih eliminiraju.

Predmet "sati komunikacije" u srednjoj vezi

Tema sati u učionici obično je usmjerena na provedbu niza obrazovnih zadataka: prevencija neprilagođenosti, obrazovanje empatije i empatije, stvaranje pozitivnog stava prema zdravom načinu života i drugima. S obzirom na specifičnost psiholoških problema djeteta srednjeg školskog uzrasta, preporučuju se sljedeće obrazovne teme:

  • "Prvi put u petom razredu" (zajedno sa specijalističkom školskom psihološkom službom).
  • "Naša vesela prijateljska klasa."
  • "Mi smo za zdrav način života."
  • "Nema loših navika."
  • „Znati i štititi svoja prava“ (pravno obrazovanje).
  • “Moja domovina je moj ponos” (patriotsko obrazovanje).
  • “Naš dom je Zemlja” (obrazovanje o okolišu) i drugi.

sati u školi

Otvoreni događaji s uključivanjem javnosti

Planiranje i održavanje događaja poput otvorene učionice također će biti djelotvorno. Ovaj obrazac izvannastavne aktivnosti Priprema se unaprijed, a studenti odabiru materijale o temi događaja, od kojih svaki predstavlja svoje izlaganje o dotičnom pitanju. Razmatra se otvoreni sat u razredu kada su gosti pozvani na to: roditelji, nastavnici škola i drugih obrazovnih ustanova, predstavnici organizacija vezani uz temu razrednog sata itd. Djeca su uvijek zainteresirana za takve obrazovne satove, jer doprinose samospoznaji studentske osobnosti, razvoju kreativnih sposobnosti i kreativnog potencijala adolescenata. odgoj u razredu

"Sat komunikacije" u srednjoj školi

Za učenike srednjih škola život u školi je ispunjen događajima, očekivanjima i problemima. Za studente na višim školama, sat u razredu se također planira i provodi obvezno.

Podizanje starijeg tinejdžera sustavan je proces koji zahtijeva autoritativan pristup. mladost različitog maksimalizma, često djeca dolaze u sukob s odraslima jednostavno iz osjećaja kontradikcije. Nastavnici koji rade sa srednjoškolcima shvaćaju da je pristup učenicima srednjih škola najčešće potreban s pozicije “jednakih”. Razvoj satova nastave je složen i dubok tematski fokus. Takvi su događaji u pravilu složeni, često ograničeni na određene događaje u životu škole, klase, lokaliteta i države u cjelini. Događaji se provode putem multimedijskih prezentacija (po mogućnosti ih pripremaju studenti), kazališnih predstava. pregledni sat sata

Tematski fokus aktivnosti za učenike srednjih škola

Razredni sat u srednjoj školi prirodni je nastavak odgojnog utjecaja koji je započeo na primarnoj i sekundarnoj razini, kao i priprema za odraslu dob. Stoga se na prvim izvannastavnim aktivnostima preporučuju treninzi za profesionalno usmjeravanje i seminari. Često zahtijevaju uključivanje psihologa, socijalnih edukatora. Sudjelovanje predstavnika različitih struka prevesti će "sat komunikacije" u veći format, kao što je otvoreni sat razreda.

Na početku desetog razreda, preporučljivo je provesti obrazovne sate usmjerene na team building, formiranje pozitivne mikroklime među studentima. Patriotsko obrazovanje u srednjoj školi dobiva svjesniji i dublji smjer, pa se satovi u učionici, u pravilu, odvijaju u velikoj mjeri, uz sudjelovanje javnih organizacija i prethodnih ozbiljnih priprema.

Sažetak razrednog sata u srednjoj školi može sastaviti razredni učitelj zajedno s učenicima. Takva suradnja čini planirani događaj produktivnijim zbog svijesti studenata o vlastitoj važnosti i odgovornosti u pripremi i vođenju obrazovnih predmeta školskog života.