Funkcije jezika i govora: kako razlikovati?

24. 5. 2019.

Jezik, kao što se uobičajeno vjeruje, sredstvo je ljudske komunikacije. Ali samo? Na temelju različitih pristupa, lingvisti razlikuju funkcije jezika i govora. U prvom slučaju govorimo o sustavu, au drugom o procesu, o praktičnoj provedbi ovog sustava. Ta je razlika temeljna i funkcije jezika to će nam pomoći da razlikujemo funkcije jezika i govora.

Dvije strane istog novčića

U biti, jezik i govor su neraskidivo povezani. Prvi je sustav znakova, uređen, normaliziran, integralan za određeno vremensko razdoblje. Govor - individualna kontekstualna manifestacija, uporaba jezičnih alata za slanje poruke primatelju. Ona je uvijek situacijska, uvijek ovisi o okolnostima. I izbor sredstava (npr. Visokog stila ili partnera) i izbor vokabulara (znanstveni tijekom stručne rasprave ili poetske o romantični datum) - Sve je zbog konteksta u kojem se odvija komunikacija. Jezik je vrsta koda. Zajedničko je tom društvu (naciji, nacionalnosti).

Funkcije jezika

Na ovu temu postoje različite teorije i klasifikacije. Neki znanstvenici, slijedeći velikog lingvistu V. V. Vinogradova, razlikuju takve funkcije. funkciju jezičnoga jezika kao što su komunikacija, komunikacija i izloženost. Međutim, postoji složenija klasifikacija. Prema tome, jezik obavlja kognitivne, kumulativne (akumulativne), komunikativne i nominativne funkcije. Poznavajući svijet, koristimo riječi, oblikujemo koncepte. когнитивной (познавательной) kognitivni (kognitivni) funkcije jezika je implementirana mentalna aktivnost. Postignuća intelekta, tako da se mogu ostvariti, moraju se formulirati i obrazložiti. Komunikativna funkcija osigurava komunikaciju između ljudi, organizira društvo, uspostavlja komunikaciju. Akumulirajući (ponekad se ova riječ koristi bez prefiksa ak-) akumulira postignuća i znanje o svijetu i pomaže ih prenijeti na druge generacije. Naziv daje imena fenomenima, objektima, pojmovima. Za nas, ono što ima ime počinje postojati. Osim toga, možete navesti takve funkcije jezika kao estetske (dosjetka, aliteracija, asonancija, stvaranje djela), ideološke (na primjer, Kashubian u Poljskoj ili Gornja Luzhenka u Njemačkoj - ne toliko sredstvo komunikacije kao sredstvo izražavanja nacionalnog identiteta).

Funkcije govora

Neki znanstvenici vjeruju da emocionalna funkcija jezika jezična funkcija kao sredstvo izražavanja osjećaja, osjećaja, dojmovi se zapravo moraju odnositi na sferu govora. Iako se to može tvrditi. Jer u jeziku kao sustavu uspostavlja se bogatstvo emocionalnog vokabulara. Iako se, naravno, provodi samo u određenom govoru. Fatička funkcija jezika je sposobnost uspostavljanja kontakta. Sve su to formule etikete i izrazi uljudnosti, načini privlačenja, kako bi privukli pozornost sugovornika. Obraćajući se našem voljenom šefu, napisaćemo: "Dragi Petar Ivanovič, dopusti mi ...". I započinjanje razgovora putem telefona, recite: "halo" ili "slušajte". Formule etikete razlikuju se u svim jezicima, ali neki znanstvenici smatraju da je fatična funkcija povezana is sferom govora. Uostalom, ona se također provodi samo u specifičnom kontekstu, zbog situacije komunikacije. Konativna (ili dragovoljna) funkcija inherentna je govoru, a ne jeziku kao sustavu, on odražava sposobnost uvjeravanja i utjecaja na sugovornika. Dakle, ono što se ostvaruje u interakciji, u procesu komunikacije, u vremenu, u individualnosti, odnosi se na govor. Globalniji bezvremeni fenomeni - na jezik.