Odgovornosti menadžera: vodstvo i motivacija

21. 5. 2019.

Glavne aktivnosti

upravljačke dužnosti

Dugo smo navikli na činjenicu da se u Rusiji menadžeri često nazivaju stručnjacima koji nemaju veze s tom pozicijom. Na primjer, konzultanti u trgovinama kućanskih aparata, autosalonima itd. Kako bismo razumjeli kakvi su zaposlenici i gdje se nalaze u organizacijskoj hijerarhiji, definiramo dužnosti menadžera. Prije svega, pojasnimo da u klasičnom shvaćanju zaposlenik koji zauzima takav položaj pripada upravljačkoj razini, tj. On je menadžer. Nije važno koliko mu je radnika podređeno. Dakle, riješili smo tu činjenicu. Sada ćemo s velikim potezima odrediti dužnosti upravitelja. One uključuju:

- Postavljanje ciljeva. To uključuje: definiranje privatnih i zajedničkih ciljeva, formiranje zadataka usmjerenih na njihovo postizanje, kao i njihovu raspodjelu među odgovornim osobama uz određivanje kontrolnih točaka.

- Organizacijski rad. Uključuje analizu postojećeg sustava, ako je potrebno, njegovu prilagodbu, kao i upravljanje aktivnostima podređenih.

- Motivacija. Zaposlenicima je potreban vođa koji podržava njihov duh. Odgovornosti upravitelja uključuju izgradnju tima, rješavanje sukoba i praćenje komunikacija unutar grupa.

- Kontrola. Nije glavni (kao što mnogi pogrešno vjeruju), nego važno područje odgovornosti. Temelj za njegovu provedbu postavlja se u fazi postavljanja ciljeva. Kontrolna funkcija važna je za brzu reakciju na negativnu promjenu situacije.

- Razvoj. Preklapa se s motivacijom, jer se radi o osposobljavanju i razvoju koji podupire profesionalni duh i lojalnost zaposlenika i inspirira ih na daljnja postignuća. Nadležni vođa zna da je to obvezno za upravitelja.

Upravitelj oglašavanja

dužnosti voditelja oglašavanja

Što je gore navedeno - glavne aktivnosti. Za svaku specifičnu poziciju oni će steći još više specifičnosti. Na primjer, navodimo odgovornosti upravitelja oglašavanja:

- planiranje i organiziranje rada odjela oglašavanja;

- razvoj politike oglašavanja tvrtke;

- planiranje i planiranje troškova;

- organizacija događaja;

- upravljanje zapošljavanjem, prilagodbom i motivacijom osoblja.

Voditelj nabave

dužnosti voditelja nabave

Drugi primjer će biti upravitelj nabave čije su dužnosti:

- operativno upravljanje odjelom nabave;

- upravljanje poslovnim procesima za planiranje nabave;

- planiranje neprekidne opskrbe;

- kontrolu prometa zaliha;

- usmjeravanje izbora, prilagodbe i motivacije osoblja.

U zaključku

Kao što možete vidjeti, sva navedena područja rada menadžera odražavaju se u specifičnim funkcijama pojedinih pozicija. I to prvo radi s osobljem. Uostalom, o tome koliko učinkovito će se provoditi, ovisi o ukupnom uspjehu vođe.