Osmansko Carstvo. Početak slabljenja političkog utjecaja i vojne moći Porte u XVIII

30. 4. 2019.

Vojna moć i politička moć carstva Turaka prije Krista. XVIII

Velika otomanska država (Porta, Otoman ili Osmansko Carstvo) vodi svoju povijest od kraja 13. stoljeća. Tada se u sjeverozapadnom dijelu Anatolije pojavilo malo kneževino koje je proglasio njegov osnivač Osman I Ghazi neovisno o Seldžucima. Vojne pohodi Osmana I, koji je 1299. preuzeo titulu sultana, okrunjene su briljantnim pobjedama i značajno proširile granice osmanlijskih posjeda. U doba najvećeg prosperiteta (sredina XVI. Stoljeća - posljednjeg desetljeća XVIII. Stoljeća) posjedi turskog carstva zauzeli su ogromno područje koje je uključivalo Tursku i Balkanski poluotok, Mezopotamiju i Sjeverna Afrika Crno more i obale Sredozemlja. Otomansko carstvo bilo je stvarna prijetnja i za zemlje koje su imale zajedničku granicu s turskim posjedima i za udaljena područja. Osmansko Carstvo Vladari zapadnoeuropskih država i Rusije bili su svjesni koliko su sultani moćni, a prisiljeni su trpjeti i nepodijeljenu (do 1571.) dominaciju turske flote na Mediteranu. Međutim, na prijelazu iz XVII - XVIII stoljeća turska vojska izgubila je nekoliko bitaka, što je bio znak zamjetnog slabljenja vojne moći Velike Osmanske države, kao i njezine političke moći.

Osmansko Carstvo u 18. stoljeću

Godine 1711. turska vojska porazila je rusku vojsku na rijeci. Prut. Da bi pobjegli iz beznadnog okruženja, Rusi su morali ustupiti Tursku Azovu i obali Azovskog mora. Nakon 7 godina, Otomansko carstvo je zaključilo Požarevski mir s Austrijom i Venecijom, kroz koje su se neke zemlje preselile u Austriju. ovo mirovni sporazum ukazao je na nemogućnost Turske da uspješno nastavi svoje širenje u Europi. Međutim, 1735. tursko carstvo ponovno je ratovalo s Rusijom i Austrijom. Beogradski mirovni sporazum koji su 1739. godine zaključile zaraćene strane omogućio je odcjepljenje Srbije i Vlaške iz Austrije i povratak Ruskog carstva u Azov. Tada je uslijedilo dugo razdoblje mira, koje je Osmansko Carstvo uspješno iskoristilo. Povijest Otomanskog carstva Povijest obrazovnih i tehnoloških reformi 18. stoljeća sadrži informacije o stvaranju odgojno-obrazovnih ustanova i distribuciji tipografije u turskoj državi.

Slabljenje utjecaja Otomanskog carstva na Balkanu

Godina 1768. označila je početak novog rusko-turskog rata, koji je kulminirao mirovnim sporazumom Kyuchuk-Kaynardzhi u srpnju 1774. godine. Osmansko Carstvo u 18. stoljeću Od sada Krimski kanat Stekao je neovisnost od Otomanskog carstva, a sultan je ostao samo u pitanjima religije. Rusko se carstvo potvrdilo u svojim tvrdnjama za Kerč, Azov, Yeni-Kapu i Kinburn - ispostavu na obalama Azovskog i Crnog mora. Od tog trenutka Rusija je dobila pravo da svoju flotu temelji na Crnom moru, a brodovi ruske trgovačke flote bili su obdareni istim povlasticama u turskim vodama kao i Britanci i Francuzi. Osim toga, pravo na zaštitu i zaštitu kršćana u Moldaviji i Vlaškoj priznato je Rusiji. Upravo je ugovor iz 1774. postao polazište za postupno povećanje utjecaja Ruskog Carstva Balkanskog poluotoka. Istovremeno, Otomansko carstvo, još uvijek ne gubeći svoju prijašnju veličinu, počelo je gubiti tlo, što je kasnije dovelo do njegovog pada.