Parlamentarna Republika: oblik vladanja država s razvijenim demokracijama

10. 3. 2019.

Paradoks modernog političkog života

Suvremeni svijet je toliko raznolik u svojim različitim pojavnim oblicima da je teško pronaći bilo koji "čisti" oblik ovog ili onog političkog ili društvenog fenomena. Ova se odredba jednako primjenjuje na Oblici upravljanja: radi jednostavnosti, znanstvenici razlikuju monarhije i republike, ali svaki od njih ima toliko različitih varijanti da početna klasifikacija često gubi svoje značenje. Najveći interes nedržavnih oblika vlasti u novije vrijeme je parlamentarna republika.

Parlamentarna Republika

Francuska - kolijevka parlamentarne republike

Prva zemlja u kojoj je prevladavao taj oblik, premda s više rezervi, bila je Francuska za vrijeme Velike revolucije, kada je gotovo sva vlast pripadala Konvenciji. Danas je parlamentarna republika jedan od najčešćih načina organiziranja vlasti. U jednom ili drugom obliku, zastupljen je u više od stotinu zemalja svijeta.

Pojam i glavna obilježja parlamentarne republike

Parlamentarna republika, čiji se znaci djelomično preklapaju s karakteristikama drugih varijanti ovog oblika vladavine, odlikuje se ponajprije činjenicom da najviši organ u zemlji proglašava parlament, čiji se članovi biraju narodnim referendumom. Istovremeno, najviše izvršno tijelo, najčešće vlada, u potpunosti je odgovorno poslanicima za njihovu politiku. Štoviše, šef kabineta i sami ministri imenovani su iz reda predstavnika stranke koja je pobijedila na parlamentarnim izborima.

Parlamentarne republike

Uloga šefa države u parlamentarnoj republici

Parlamentarnu republiku odlikuje činjenica da šefa države, bez obzira na to kako se on zove, biraju zastupnici ili, što se mnogo rjeđe događa, posebno izrađeno zakonodavno tijelo. Međutim, ovlasti ovog poglavlja su u većini slučajeva čisto deklarativne prirode, a on može u svakom trenutku izgubiti povjerenje parlamentarne većine i biti odbačen. Njegove glavne funkcije odnose se na donošenje zakona koje usvajaju zastupnici, odobrenje šefa vlade, kao i na obavljanje dužnosti Vrhovni zapovjednik.

Znakovi Parlamentarne Republike

Parlamentarni oblik vlasti - puno izabranih

Trenutno su parlamentarne republike države s prilično snažnim i stabilnim gospodarstvom (Njemačka, Italija, Turska, Izrael), koje su prošle dugačak put borbe za prava pojedinih građana i društvenih skupina. Međutim, kako pokazuje povijest, daleko od svake države ovaj oblik vlasti je optimalan. Dakle, u Ukrajini u drugoj polovici 2000-ih, izostanak jake centralizirane vlade doveo je do činjenice da je zemlja bila na rubu podjele.

Glavni izgledi parlamentarnog oblika vlade

Tako je parlamentarna republika prilično složen oblik vladavine, čije uspješno funkcioniranje ovisi o razini samosvijesti građana, stupnju razvijenosti institucija civilnog društva te o tradicijama koje postoje u zemlji u političkoj i javnoj sferi.