Politička socijalizacija

24. 5. 2019.

Ljudsko društvo je vrlo multidimenzionalno iu tijeku svog života stvara niz socijalne institucije koje su usmjerene na provedbu njegovih različitih funkcija. Postoje barem četiri takve društvene strane društva: kulturne (unutar kojih duhovno potrebe ljudi: umjetnost politička socijalizacija religija, obrazovanje, znanost, itd.), društveni (formiranje normi za odnose između različitih društvenih skupina: dob, spol i tako dalje), ekonomski (koji obuhvaća subjekte robno-novčanih odnosa u društvu i, zapravo, odnosa između njih) i političkih (u u kojem se pravni sustav formira, državni aparat i oblik odnosa stanovništva i vlade). Ona je politička socijalne institucije dužni smo formirati državu i visoku organizaciju funkcioniranja društva. Istodobno, ovaj sustav društvenih odnosa za osobu nije intuitivan. To zahtijeva dugotrajnu pripremu za primjerenu percepciju od strane zrelog člana društva. politička socijalizacija mladih Uz opći proces socijalizacije, sociolozi ističu takvu stvar kao političku socijalizacija pojedinca. To je proces asimilacije političkih ideja, normi, ideja, stavova, shvaćanja povijesne prošlosti društva. Usput, politička socijalizacija se može dogoditi ne samo s pojedincem, već može biti i proces prijenosa iskustva iz generacije u generaciju. To jest, proširiti se na čitave društvene skupine. Stoga je legitimno govoriti o njezinim dvjema razinama - osobnoj i društvenoj (političkoj socijalizaciji mladih).

Čimbenici koji utječu na proces socijalizacije

 • društvene institucije (škola, obitelj, poduzeće, institut);
 • okoliš (grubo govoreći, cijeli društveni krug: bliski i udaljeni rođaci, prijatelji, poznanici, kolege);
 • masovni mediji (vješto manipuliranje tiskovinama, televizijom, internetskim mrežama posebno je podložno političkoj socijalizaciji);
 • nacionalne značajke i tradicije;
 • međudržavne značajke (ekonomski i pravni status, popularnost političkih stranaka, stupanj slobode govora itd.). politička socijalizacija osobnosti

Politička socijalizacija je dugotrajan proces i podijeljena je u sljedeće faze:

 • primarni:
 1. Politizacija. Pojavljuje se vrlo rano. U pravilu, u obiteljskom krugu, kada djeca prvi razumiju državni sustav, politiku.
 2. Personalizacija. Postoji pojam hijerarhije u cijeloj državi.
 3. Idealizacija. Pojavljuju se prvi emocionalni stavovi prema moći i političkom sustavu.
 4. Institucionalizacija. Razvija se razumijevanje državnih i javnih institucija.
 • Sekundarna politička socijalizacija karakteristična je za već formiranu osobu koja, kao rezultat vanjskog pritiska (društva ili istog medija) ili brani svoje interese ili ih mijenja u suprotno.