Društvene institucije: njihova uloga i zadaci u društvu

10. 3. 2019.

Ljudsko društvo je vrlo složen i raznolik organizam. U procesu njenog formiranja i razvoja, ona neizbježno postavlja zahtjeve na učinkovitost i održivost zajedničkih aktivnosti ljudi. Društvene institucije su sredstvo u rješavanju tih aspekata društvenog života. To je njihovo formiranje i socijalne institucije funkcioniranje je bila reakcija na potrebu optimizacije suživota. Zapravo, društvene institucije su relativno stabilni oblici i tipovi društvene prakse, čiji je cilj organiziranje društvenog života i osiguravanje stabilnih veza unutar i između društvenih skupina. Upravo ta pojava proizvodi i sankcionira norme ljudskog ponašanja i međuljudski odnosi u obitelji, obrazovnoj ustanovi, poduzeću, prijateljima i poznanicima. On određuje oblike odnosa između različitih skupina: starijih i mlađih, muškaraca i žena, i tako dalje. Postoji nekoliko sfera društvene aktivnosti, od kojih svaka zahtijeva svoj skup sličnih društvenih paradigmi: duhovnu sferu, političku, ekonomsku i zapravo društvenu. Glavne društvene institucije u mnogim su aspektima povezane s tim aspektima. Ima ih pet.

društvene institucije

duhovni

Ti oblici nastaju kao rezultat razvoja duhovnih vrijednosti i sredstvo su njihove podrške i povećanja: crkve, obrazovnih ustanova, znanstvenih centara, kulturnih institucija i drugih.

politički

Te su društvene institucije osmišljene tako da reguliraju vršenje vlasti. I također odrediti osnovna pravila i funkcije javnog obrazovanja (ili preddržavne) - prava, slobode, sudstvo političkog sustava pluralizam.

ekonomski

To je sfera formacije društvena proizvodnja i raspodjelu bogatstva među članovima društva. Sukladno tome, na ovom se području rađaju takvi oblici interakcije kao što su tržište, privatno vlasništvo, proizvodni odnosi i drugi.

Stratifikacija društvenih institucija velikih društvenih institucija

Ovdje govorimo o pravilnoj podjeli društva u različite kategorije, ovisno o specifičnim parametrima: prema dobi, imovinskom statusu, kulturnoj pripadnosti, niši u državnoj hijerarhiji, na temelju spola. Postoji nekoliko takvih klasifikacija.

Društvene institucije srodstva

Oni su povezani s obitelji i brakom, a također su osmišljeni kako bi se pozabavili pitanjima primarne socijalizacije djece.

Opće i različite karakteristike

Istodobno, treba napomenuti da društvene institucije imaju vanjska i unutarnja svojstva. Na primjer, ako je pravni okvir života društva eksterno predstavljen kao skup odgovornih osoba i institucija, onda je njegov suštinski dio obrasci ponašanja, oblikovanje društvenih uloga, definiranje prava i dužnosti osobe i građanina. Međutim, sociolozi identificiraju niz značajki i karakteristika koje imaju sve društvene institucije: kulturne simbole, norme ponašanja, stvarne kulturne značajke koje karakteriziraju instituciju.