Državni aparat: funkcije i struktura

8. 3. 2019.

Državna vlast kao najviši oblik javnosti političkog sustava kroz vladu i prisilu. Kombinacija tih tijela je državni aparat. Struktura sustava ovisi o organizaciji vlasti u državi (prisutnost podjele njenih grana), upravno-teritorijalnoj strukturi (unitarnoj ili federalnoj) i načinu na koji se osnivaju tijela upravljanja i službe. državni aparat

Razdvajanje ovlasti

U većini suvremenih zemalja državni aparat ima podjelu na nekoliko struktura moći koje su odgovorne za različita područja vlasti. Najčešće postoje tri: zakonodavna, izvršna i sudska. Razmotrite svaki detalj.

Zakonodavna vlast

Često zastupljen u nacionalnom parlamentu, na regionalnim razinama (s federalnim uređajima) - raznim zakonodavnim skupštinama. Niža tijela u ovom slučaju ne podliježu najvišim razinama, ali zakoni koje je usvojio nacionalni parlament obvezujući su za lokalno zakonodavstvo. Državni aparat također generira posebne službe uz parlament: brojne komore, povjerenstva za ljudska prava i druge.

Izvršna vlast

U različitim zemljama može se značajno razlikovati. To je prvenstveno zbog politički uređaj ravnoteže moći u zemlji i uloge predsjednika i vlade. Tako, na primjer, u predsjedničke republike šef države zapravo vodi državni aparat, formirajući vladu, često ima pravo raspustiti parlament i druge važne poluge vlasti. U parlamentarnim republikama, gdje je vlada obično zamisao zakonodavca, ovo drugo je najteže središte političkog života. Postoje i drugi oblika vlasti gdje moć može pripadati, primjerice, monarhu koji ima različite ovlasti usporedive s predsjedničkim ili apsolutnim (Oman, Brunej).

struktura državne aparature

Općenito gledano, izvršna vlast je najopsežnija i po pravilu ima najveći broj zaposlenih u svojoj strukturi. Ne uključuje samo ministarstva i predsjedničko tajništvo. Izvršni državni aparat uključuje brojne policijske jedinice, sigurnosne službe, vojsku, zatvorsku strukturu i niz drugih. U tom sustavu postoji stroga administrativna vertikalna podređenost - od viših do nižih.

Sudska vlast

To je najspecifičnija grana i agregat je državnog pravosudnog sustava sa svojim sudovima, sucima, odvjetničkim vijećem (odvjetnicima, tužiteljima itd.), državni aparat servisno osoblje (ured, sudski izvršitelji, tajnici). Pravosudni sustav ima višeslojni karakter i sastoji se od činovničkih jedinica: vrhovnih sudova, srednjih i nižih sudova. Međutim, to se odnosi na vjerodostojnost njihovih odluka; vertikalno podnošenje, kao izvršna vlast, sudovi ne podliježu.

raznovrsnost grane moći u drugim zemljama

Svemu navedenom potrebno je dodati da je podjela vlasti na tri grane samo najosnovnija, ali ne i jedina opcija. Državni aparat mnogih svjetskih država ima više od tri grane. Primjerice, u Kini ili na Tajvanu, osim navedenih, postoje i pravne, izborne, konstitutivne, ispitne i kontrolne grane vlasti.