Kvantitativna teorija novca: podrijetlo i sudbina koncepta

25. 3. 2019.

Kvantitativna teorija novca jedna je od ekonomskih doktrina. Objašnjava vrijednost valute i razinu cijena robe s njihovom kumulativnom količinom u opticaju sustava. Suština koncepta leži u pretpostavci da je agregatna novčana masa u optjecaju primarni uzrok proporcionalnih promjena u razinama vrijednosti novca i proizvodnje. Taj je položaj prvobitno primijenjen na kovanice, a kasnije i na novčanice.

Podrijetlo koncepta

Kvantitativnu teoriju novca u njezinoj početnoj verziji stvorili su Francuzi kvantitativna teorija novca mislilac Jean Bodin sredinom XVI. stoljeća. On je prvi izrazio ideju o izravnoj vezi između fluktuacije cijena roba i broja plemenitih metala u zemlji. Valja napomenuti da je takozvana "cjenovna revolucija" (oštar univerzalni porast cijena roba u Starom svijetu), koja je posljedica masivnog priljeva zlata iz novih španjolskih kolonija u Americi, dovela do takve ideje filozofa. Klasična kvantitativna teorija novca aktivno se razvijala tijekom XVII-XIX stoljeća. Značajan doprinos njegovom sustavu dali su engleski i francuski prosvjetitelji i ekonomisti: Charles Montesquieu, David Hume, John Mill, David Ricardo i drugi. Otkrili su i obrnuti odnos agregatne mase novca u ekonomskoj cirkulaciji i njihove stvarne vrijednosti. Ako su mislitelje povezali s poskupljenjem novca, što se smatralo glavnim uzrokom tog procesa, onda je promatranje cjenovne revolucije dovelo do potpuno novih ideja.

Naše vrijeme

U prvim desetljećima 20. stoljeća, kvantitativna teorija novca zauzima dominantnu poziciju u ekonomskoj misli zapadnih istraživača, postajući važan dio klasične teorije reprodukcije. Tijekom tog razdoblja, dvije njegove glavne varijante postale su raširene: transakcijske (Fisher) i Cambridge. Prvi monetaristička teorija novca razvio je Amerikanac Irving Fisher, koji je svoju poznatu jednadžbu izveo na temelju dvostrukog izražavanja zbroja svih robnih transakcija: prvo, kao proizvod brzine kretanja robe njihovom ukupnom masom, drugo, kao proizvod agregata ukupnog broja realiziranih roba cijene. Jednadžba je izgledala ovako: MV = PQ. Ovdje je M obujam sredstava plaćanja, V je brzina njihovog prometa, Q je zbroj svih dobara, P je ponderirana prosječna razina cijena.

Kolaps koncepta i nastanak monetarizma

klasična kvantitativna teorija novca

Kvantitativna teorija novca bila je osnova za politiku koju su provodile mnoge središnje banke u Hrvatskoj Zapadnoeuropske zemlje dvadesetih godina dvadesetog stoljeća. Međutim, to nije donijelo očekivane rezultate. Već početkom tridesetih godina otkrivena je njegova nedosljednost zbog činjenice da je brzina cirkulacije mase novca, koju su pristalice doktrine smatrali konstantnom, zapravo bila podložna fluktuacijama. Osim toga, utvrđeno je da koncept u potpunosti zanemaruje utjecaj monopolističkog povjerenja na cijene. Praktični rezultat ekonomskih pogrešaka u određenoj mjeri bila je globalna kriza, koja je otkrivena krajem dvadesetih godina prošlog stoljeća i trajala je do ranih 1930-ih. Sve je to predodredilo pad popularnosti koncepta. U isto vrijeme, već šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, kvantitativna teorija je oživljavala, znatno revidirana i povećavana s obzirom na pogreške u prošlosti. Nova doktrina se naziva "monetarističkom teorijom novca".