Vrste ulaganja i metode kapitalnih ulaganja

10. 3. 2019.

Potreba za klasifikacijom ulaganja

Ulaganja su proces interakcije između ulagatelja i poduzeća, u kojem se kapital i druge vrijednosti ulažu u poduzeće ili objekte drugih djelatnosti radi daljnje dobiti ili drugih ekonomskih koristi. vrste ulaganja Međutim, budući da tvrtka poznaje veliki broj načina ulaganja i daljnje korištenje, vrste investicija su značajan popis. Njegov klasifikator smatra se skupom kriterija koji određuje kategoriju ulaganja depozita. Sami kriteriji su manje ili više intuitivni koncepti suvremene osobe i određuju vrste ulaganja, njihovu ovisnost o različitim ekonomskim, političkim i financijskim čimbenicima. Neke poteškoće ili financijski uspjesi ovog procesa su lokalizirani po kategorijama za jasniju analizu situacije i pravovremeno donošenje ispravne odluke. Istovremeno se povećava mogućnost daljnjeg predviđanja događaja i pronalaženje načina za uklanjanje nepredviđenih problema.

Vrste ulaganja

ekonomska suština i vrste ulaganja

moderan ekonomska znanost predviđa sljedeće kategorije ulaganja:

• doprinosi, ovisno o načinu financiranja (realnom, ili poslovanju za ulaganje u glavni i. T obrtni kapital poduzeća, kao i portfeljne investicije - u vrijednosne papire);

• kategoriju koja se provodi prema metodi sudjelovanja investitora (izravna ulaganja - proces investiranja, koji se odvija bez sudjelovanja posrednika (investicijski fondovi, investicijske tvrtke i druge financijske institucije), kao i neizravne - uz sudjelovanje posrednika);

• vrste investicija, ovisno o vremenu ulaganja (srednjoročno - od jedne do pet godina, kratkoročne - do jedne godine, i dugoročne - više od pet godina);

• o visini profitabilnosti (investicije s niskim dohotkom, neprofitnim, srednjim dohotkom i visokim prinosom);

• kategorije određene veličinom rizika (s visokom razinom, srednjim rizikom i niskim rizikom);

• depoziti klasificirani prema kriterijima likvidnosti (niska razina tekućine, srednje tekući, visokovrijedni i tekući);

• ulaganja, ovisno o prirodi korištenja sredstava (dezinvestiranje - povlačenje investicijskog kapitala; reinvestiranje - reinvestiranje, primarno ulaganje - korištenje već formiranog kapitala za svrhe potrebne za poduzeće);

• uvjetovan vlasništvo subjekti ulaganja (privatni, državni, strani, itd.);

• ovisno o teritorijalnim čimbenicima (unutarnjim i vanjskim).

priroda i vrste ulaganja Doprinosi iz "popisa"

Osim toga, uobičajeno je razlikovati koncepte kao bruto i neto investicije, koje istovremeno odražavaju prirodu i vrste ulaganja, budući da nisu samo vrsta određene kategorije, već i način obračuna sredstava svake od njih. One prikazuju proces tijeka novca, uzimajući u obzir i isključujući troškove amortizacijskih sredstava poduzeća. Dakle, ova dva koncepta su elementi koji određuju deprecijaciju poduzeća, izglede za njegov razvoj i svrsishodnost kapitalnih ulaganja.

Ekonomska priroda i vrste ulaganja ogroman su mehanizam za prikupljanje sredstava za dobrobit daljnjeg razvoja čovječanstva i općeg napretka.