Struktura troškova. Klasifikacija i dinamika

10. 3. 2019.

Koncept i primjena

Struktura troškova je omjer njezinih artikala u ukupnoj masi, kao i omjer konstanti i varijabilni troškovi koja proizvodi posao. Najčešće je udio troškova izražen kao postotak njihovog ukupnog iznosa. Struktura troškova Struktura troškova može se smatrati unutar jedne jedinice robe, usluga, nekoliko jedinica, pošiljka robe, također se može smatrati unutar određene geografske regije ili vremenskog razdoblja. Ova kategorija koristi se kao alat za određivanje cijena, ako se na njemu temelji strategija određivanja cijena poduzeća, a koristi se i za optimizaciju troškova i poboljšanje kontrole nad njima. Struktura i vrste troškova razlikuju se u različitim industrijama. Na njega utječu mnogi čimbenici. Jeste oblik organizacije proizvodnje njegova tehničko-tehnološka razina, priroda lokacije, vrsta proizvedenih proizvoda i obilježja njegove provedbe, vrste korištenih resursa.

Struktura troškova. Glavni elementi

Glavni elementi ili skupine troškovnih elemenata su:

  • materijali;
  • stalna sredstva;
  • troškovi plaća i odbici od toga;
  • struja i gorivo.

Vrste proizvodnje

U troškovima proizvodnje robe i pružanja usluga, ovisno o njihovoj vrsti i prirodi proizvodnje, prevladavaju određeni elementi. Kao rezultat toga, proizvodnja može biti:

  • struktura i vrste troškova materijalno intenzivna (ako se troši više materijala i materijalnih vrijednosti);
  • mukotrpno (gdje glavnina sredstava ide na plaće radnika);
  • energetski intenzivna (gdje se troši mnogo energije i goriva);
  • omjer sredstva (na proizvodnja robe i usluge se troše puno na amortizacija stalnih sredstava).

Varijabilni i fiksni troškovi

Podjela troškova na fiksne i varijabilne znači da postoji fiksni iznos troškova u određenom vremenskom razdoblju (plaće radnika, administrativni troškovi, najam i sl.) I troškovi, čija veličina može varirati (cijena sirovina, materijala, itd.). Da bi se struktura troškova mogla točno identificirati, potrebno je odrediti izražavanje vrijednosti svakog troška nastalog za proizvodnju robe ili usluge. Zatim morate odabrati ključne elemente strukture, podijeliti ih u skupine.

dinamika strukture troškova Dinamika strukture troškova

Ovaj se koncept koristi za analizu. Potrebno je kontinuirano optimizirati troškove proizvodnje roba i usluga. Analizirajući svoje troškove, proizvođač može smanjiti jedan ili drugi od svojih proizvoda, čime se smanjuju troškovi proizvodnje i, posljedično, povećava konkurentnost svojih proizvoda. Dinamika strukture troškova je promjena u omjeru vrsta i skupina potrošnje u njihovoj ukupnoj masi. Analiza ove kategorije omogućuje proizvođaču da prati proces optimizacije proizvodnje i pruža priliku za razgovor o njegovoj učinkovitosti. Također pruža mogućnost poduzimanja odgovarajućih mjera za prilagodbu svih njegovih sastavnica.

Pročitajte prethodno

Kako se upravlja javnim dugom?