Socijalna politika - što je to? Razvoj socijalne politike u Rusiji

31. 3. 2019.

Socijalna politika je u biti još jedan alat političkog utjecaja, s povoljnijim posljedicama za one članove društva kojima je usmjerena. Cilj mu je uspostaviti stabilnost u zadovoljavanju potreba socijalnih institucija i grupa, a istodobno imati koristi ne samo za njih, nego i za njih grane vlasti koja ga osigurava. Na temelju toga svaka država provodi svoju socijalnu politiku: uzimajući u obzir sadašnju dobrobit društva, ekonomsku situaciju u zemlji, ciljeve koje treba postići i tako dalje.

Razvoj socijalne politike Ruske Federacije usko je povezan s kriterijima koji označavaju upravo to stanje: na primjer, osobitosti menadžmenta i politike u načelu. Također, na društvene karakteristike snažno utječu povijesne značajke i nacionalne tradicije, mentalitet i čisto sociopsihološki čimbenici. Alati socijalne politike biraju se na temelju gospodarskog razvoja države, preduvjeta za gospodarski rast, stanja gospodarstva u sadašnjem trenutku.

Preduvjeti za razvoj socijalne politike kao fenomena

Društvo je stabilan sustav, povijesno formiran pod utjecajem odnosa među ljudima. Strukturno, društvo je podijeljeno na društvene skupine. Posebnost društvene grupe, kao glavnog oblika interakcije ljudi, smatra se zajednicom interesa i vrijednosti. Na toj osnovi, društvene skupine mogu biti slične i različite. Njihovi se interesi također mogu međusobno suprotstavljati. Da se javna rezonanca ne zagrije do granica, svaka poluga regulacije njihove aktivnosti postala je vitalna.

socijalna politika

Socijalna politika prvenstveno pomaže regulirati društvena interakcija promatranja skupina kao cjeline kao sustava i elementarne kao strukture. U idealnom slučaju, socijalna politika bi trebala uzeti u obzir interese svake društvene skupine, pronalaziti njihove kontaktne točke i održavati stabilnost razvoja cijelog društva. Različiti pristupi proučavanju društva, uključenost u razvoj koncepta socijalne politike stručnjaka iz različitih područja omogućuju postizanje učinkovitosti i djelotvornosti ovog područja.

terminologija

Socijalna politika je sastavni dio unutarnje politike svake države. Njezin je cilj utjecaj državnih institucija na društvene odnose.

Unatoč definiciji i pojmu, socijalna politika je mnogo bliža gospodarstvu nego što se čini. To diktira popis raznih razloga, od kojih će svaki biti detaljno raspravljen u ovom članku tijekom rasprave o socijalnoj politici kao postojećem fenomenu.

Potreba za socijalnom politikom

Društveni odnosi su odlučujući element u izboru mjesta u društvu (podsvjesna samoaktualizacija nauštrb javnog mnijenja ili, naprotiv, percepcija javnosti na račun kako se osoba sama postavlja). Utvrđuju uvjete za ostvarivanje njegovih potreba. Osoba se ne može razviti izvan društva - zahvaljujući odnosima koje gradi u njemu, razvija se kao osoba, postaje sposobna rasti duhovno i moralno. Stoga su društveni odnosi nužni i dovoljni. Međutim, tijekom njihovog razvoja mogu postojati kontradikcije, problemi i prepreke.

Socijalna politika osmišljena je tako da uspješno rješava globalne i lokalne društvene probleme koji su dovoljni u svakoj državi. Riječ je o siromaštvu različitih segmenata stanovništva, te o kriminalu, te o održavanju građana s invaliditetom, i mnogim drugim, koji se u većoj ili manjoj mjeri očitovao za određenu zemlju. U tom kontekstu, razvoj socijalne politike Ruske Federacije postaje primarni čimbenik za poboljšanje dobrobiti stanovništva.

Sustav načela

Praktična provedba socijalne politike je nemoguća bez teoretske osnove, koja se pak mora temeljiti na određenom ideološkom pristupu, koji ima jasno postavljene prioritete. Kao i svaki sustav, sustav načela je strukturiran i potpun. Njezini elementi u manjoj mjeri utječu na vanjski utjecaj - u njemu je važnija moralna i etička pozadina. socijalna politika Ruske Federacije

Stoga, bez obzira na druge čimbenike, sustav načela socijalne politike mora uključivati:

 • humanizam (čovječanstvo, čovječanstvo) - kao temeljni princip zbog kojeg se gradi socijalna politika;
 • pravednost - načelo koje ponekad korelira, a ponekad se i sudara s načelom jednakosti, ipak ne zauzima posljednje mjesto u socijalnoj politici, već naprotiv - od najveće je važnosti;
 • kontinuitet - značaj koji se u praksi više puta dokazuje, načelo koje je odgovorno za cjelovitost strukture socijalne politike;
 • dosljednost - načelo koje bi trebalo biti karakteristično za svaku postojeću državnu politiku;
 • kontinuitet - vraća se na osnove činjenice da se socijalna politika temelji na kulturnim tradicijama formiranim pod utjecajem povijesnih procesa;
 • otvorenost, prisutnost “povratnih informacija” - zatvoreni oblici socijalne politike uvelike utječu na njegovu učinkovitost, što će se na kraju ovog članka razmatrati na konkretnom primjeru;
 • mogućnosti i demokratska provedba - svaka od metoda socijalne politike trebala bi se moći provoditi u određenoj državi;
 • ravnoteža ciljeva - unatoč činjenici da se u nekoj točki mora dati veći prioritet, socijalnoj politici je potrebna ravnoteža za učinkovito funkcioniranje;
 • djelotvorna kontrola društva - državna kontrola i pružanje usluga mora biti u korelaciji s mišljenjem društva (načelo vox populi, što se objašnjava činjenicom da se socijalna politika provodi prvenstveno za građane društva koji to trebaju);
 • usmjeravanje mjera, što podrazumijeva povećanje socijalne pomoći za one skupine stanovništva kojima je to najpotrebnije. Ona je usko povezana s načelom ravnoteže - ne treba se protiviti drugom, ali nam njihov zajednički utjecaj omogućuje da razvijemo bolje metode za socijalnu politiku.

Sustav funkcija

Pružanje socijalne politike također je povezano s njegovim jedinstvenim sustavom funkcija. Neki od njih su već slučajno spomenuti u ovom članku kada objašnjavaju važnost socijalne politike kao takve.

U nastavku se nalazi detaljnija i točnija klasifikacija najvažnijih funkcija koje bi ova strategija trebala obavljati:

 • izražavanje i zaštita, kao i usklađivanje vrijednosti i interesa skupina i segmenata stanovništva;
 • pronalaženje kompromisa u nastajanju društvenih kontradikcija;
 • uspostavljanje komunikacije, bilateralna komunikacija između države i njenog stanovništva;
 • održavanje integriteta, stabilnosti i blagostanja društva kao sustava;
 • usklađivanje strukture društvenih skupina u društvu;
 • prognostička funkcija;
 • socijalna zaštita građana;
 • upravljanje i kontrola društvenih procesa koji se odvijaju u društvu.

vrijednost

Dvostruka uloga socijalne politike omogućuje joj da bude univerzalno sredstvo za poboljšanje blagostanja stanovništva i povećanje / održavanje gospodarskog rasta zemlje. Ta dva principa međusobno djeluju na obostrano korisnoj razini - baš kao iu filozofskom materijalističkom načelu, jedan generira drugi, dopuštajući sustavu da bude dovršen i da radi glatko. Stoga, primjerice, slijedi treća točka sustava gore navedenih načela - kontinuitet. modeli socijalne politike

To također znači da je socijalna politika u punom smislu nemoguća bez dostatnog gospodarskog rasta i obrnuto.

Iz te izjave slijedi nova grana - državna socijalna politika. To je državna aktivnost usmjerena na sprječavanje, ublažavanje i uklanjanje socijalnih sukoba na temelju gospodarstva. Njezin je cilj smanjiti diferencijaciju stupnja dohotka, uklanjanje ekonomskih proturječnosti i tako dalje. Dakle, državna socijalna politika regulira odnos gospodarskih i društvenih sfera društvenog razvoja.

Socijalna politika: upute

Kako bi se klasificirala područja socijalne politike, uobičajeno je izdvojiti dva bloka koji djeluju relativno neovisno:

 • socijalna politika u širem smislu, pokrivajući sva područja društva;
 • socijalna politika kao socijalna zaštita.

Socijalna zaštita stanovništva kao jedinica usmjeravanja i jedna od funkcija socijalne politike

u socijalna pomoć zaštita stanovništva može postići bogatstvo u svim područjima društva. To je održivi sustav jamstava koji uključuje socio-psihološka, ​​zakonodavna i ekonomska jamstva. Za radno sposobne građane socijalna se zaštita očituje u pružanju niza mogućnosti za postizanje dobrobiti kroz korištenje osobnog doprinosa za rad. Članovi društva s invaliditetom, kao i socijalno ugrožene skupine, ostvaruju prednosti u korištenju sredstava javne potrošnje. Osim toga, socijalna zaštita im pruža izravnu materijalnu potporu.

smjerovima socijalne politike

Učinkovita socijalna zaštita jamči stabilnu socijalnu sigurnost. Socijalna sigurnost znači da je nešto postignuto za što je stvorena socijalna politika.

Pravci ove aktivnosti, kao što možete vidjeti, također su usko povezani: u prvoj rečenici ovog odjeljka upućuje se na spomenutu podjelu, slijedi prvi stavak ove klasifikacije. To objašnjava relativnu neovisnost blokova.

Modeli socijalne politike

Kao što je već spomenuto, svaka od zemalja na svoj način provodi socijalnu politiku, utemeljenu na dobrobiti društva u vrijeme njezine provedbe, kao i na temelju povijesnih obilježja i nacionalnih tradicija. To vodi do glavnih modela socijalne politike:

 • Continental, koji se također naziva njemački. Karakterizira ga visoka razina gospodarskog rasta, puna zaposlenost, prošireni sustav partnerstva. Djeluje, osim u Njemačkoj, u Belgiji, Austriji, Francuskoj, Švicarskoj.
 • Anglosaksonski. Državna intervencija u zapošljavanju postaje pasivna, umjesto toga veliku pozornost posvećuje socijalnim uslugama. Distribuirano u Velikoj Britaniji, Irskoj i Kanadi.
 • Mediteran. Socijalno usmjerena politika - usmjerena je na socijalno nezaštićene segmente stanovništva. U posljednje vrijeme, njegov se tijek pooštrio, ali to je vjerojatno privremeno i uzrokovano krizom. Mediteranski model koriste zemlje južne Europe.
 • Skandinavski. Socijalna politika je proaktivna i proaktivna, karakterizirana je visokom razinom preraspodjele nacionalnog proizvoda kroz proračun. Implementirano u Nordijske zemlje.

Struktura i elementi

Struktura socijalne politike sastoji se od sljedećih elemenata:

 • socijalna sigurnost, socijalni rad, socijalna zaštita, socijalna pomoć;
 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita;
 • stambena politika, domaće i javne usluge za građane;
 • potpora obitelji, majčinstvu i očinstvu, djetinjstvu;
 • zaštita okoliša;
 • potpora za starije i nemoćne osobe;
 • savezni i lokalni raspored izbjeglica, raseljenih osoba i drugih migranata.

S ovog popisa možemo razlikovati područja u kojima djeluje socijalna politika. Područja utjecaja su sljedeća:

 • obrazovanje;
 • zdravstvena zaštita;
 • rada;
 • kulture;
 • zapošljavanje i drugo.

socijalna politika Rusije

Sva ova područja, koja su izravno povezana sa socijalnom politikom, područjima njezinog djelovanja, stvaraju jednu veliku, društvenu, sferu. To se naziva objektom socijalne politike - čemu je cilj.

Ciljevi socijalne politike

Socijalna politika je aktivnost koja ima za cilj:

 • životna podrška stanovništva;
 • osiguranje socijalne sigurnosti: nedostatak napetosti i sukoba u društvu;
 • društveni razvoj društva: njegova struktura, blagostanje itd.

Instrumenti socijalne politike

Ciljevi socijalne politike postižu se uz pomoć:

 • socijalni programi;
 • sustavi socijalne sigurnosti i socijalnih usluga.

Mehanizam socijalne politike

Socijalna sigurnost je program čija se suština sastoji u djelomičnom ili potpunom održavanju osoba s invaliditetom. Nezaposleni članovi društva koji su iz različitih razloga izgubili sposobnost za rad primaju od države financijsku pomoć i / ili u gotovini.

Sustav socijalne sigurnosti temelji se na dvije poluge:

 • socijalno osiguranje;
 • socijalna pomoć.

Prvo znači sustav odnosa na distribuciji, kao i preraspodjelu nacionalnog dohotka: formiraju se posebni fondovi osiguranja koji uključuju državne subvencije i doprinose za osiguranje. Ovi fondovi naknadno idu na:

 • mirovinske naknade;
 • zdravstveno osiguranje;
 • osiguranje od nezaposlenosti i nezgode na radu.

Socijalna pomoć je program koji pomaže ljudima ispod granice siromaštva. Može se manifestirati u gotovini ili u naravi (u obliku besplatnih ručkova, popusta na robu i posebnih kupona).

Sustav socijalnih usluga utječe na svako od područja socijalne politike i djelomično se financira od strane države.

državna socijalna politika

Moderna socijalna politika u Ruskoj Federaciji

Ruska socijalna politika ima obilježja koja su se razvila u sovjetskom razdoblju razvoja zemlje. Istodobno, modernizacija ruske ekonomije također podrazumijeva promjenu smjera socijalne politike kao takve.

Socijalna politika Rusije u ovom trenutku karakteriziraju:

 • visok udio vladinih propisa;
 • veliki dio državnog financiranja sustava socijalne zaštite;
 • mali udio privatnih socijalnih fondova u sustavu socijalne sigurnosti;
 • zatvorenu prirodu definiranja ciljeva, ciljeva, metodologija za razvoj socijalne politike zemlje;
 • dominacija državnih zadataka nad javnošću.

problemi

U Rusiji je karakteristično da državnici izazovu pojavu pitanja koja socijalna politika mora riješiti. Problemi koji iz toga proizlaze su razumni:

 • siromaštvo;
 • migracija;
 • porast kriminala i ovisnosti o drogama;
 • opadanje plodnosti;
 • nezaposlenost.

Socijalna politika Rusije prije svega privlači pozornost građana na te probleme, a njezino je značenje formulirati njihovu suštinu i sadržaj. Za njihovu odluku potrebno je priznavanje “društvenosti” jedne ili druge državne institucije.

Da bi se odredio prioritet važnosti rješavanja društvenog problema, država se oslanja na pomoć stručnjaka. Treba uzeti u obzir da je zajednica stručnjaka prisiljena podvrgnuti se državnom pritisku, jer su njezini interesi mnogo učinkovitije branjeni od vrijednosti stanovništva.

To vodi do toga da odgovornost za rješavanje društvenih problema leži na ramenima onih koji ih ne mogu riješiti. Osim toga, provedba socijalne politike često nije zadovoljna segmentima stanovništva kojima je usmjerena, blizina razvoja njezina koncepta ne dopušta građanima da interveniraju u razradi metoda za rješavanje njihovih problema.

Prioritetni zadaci

Posebno je akutan u Ruskoj Federaciji problem raslojavanja društva prema prihodima. Na to treba težiti socijalnoj politici.

Zadaci formiranja resursa - visokokvalificirane radne snage u gospodarstvu, također su vrlo akutno sada postavljeni.

Statistika točno odražava stanje radne snage: kvalitativni i kvantitativni pad koji ukazuje na potrebu njihove reprodukcije. Za to su odgovorne demografske politike i politike tržišta rada.
razvoj socijalne politike

Prvi bi se trebao očitovati u povećanju porodiljskih naknada - to će povećati ulogu i važnost pomaganja ženi.

Uz pomoć programa na tržištu rada možete riješiti takve društvene probleme kao:

 • porast siromaštva i nezaposlenosti;
 • pad prihoda.

To podrazumijeva psihološki rad sa školskom djecom i mladima, nezaposlenim segmentima stanovništva. Država je dužna osigurati osobno samoodređenje pojedinca kao budućeg zaposlenika, ali i osigurati dobru i, uz to, pristupačnu razinu obrazovanja: u sadašnjem trenutku, naprotiv, postoji tendencija smanjenja financiranja proračuna.

Načelo borbe protiv nezaposlenosti trebalo bi promijeniti: sve mjere poduzete po tom pitanju usmjerene su na istragu, a ne na razloge.

Stvaranje dodatnih poslova imat će dvostruki učinak:

 • riješiti problem nezaposlenosti;
 • će dati poticaj razvoju gospodarstva.

Bliska povezanost između ekonomije i socijalne politike u načelu je vrlo dobro vidljiva na primjeru Ruske Federacije kao zemlje u kojoj ne postoji kontinuitet spomenut u prvoj polovici ovog članka, što dovodi do pada na razini svih drugih svojstava.

Zaključak i zaključci

Socijalna politika određena je brojnim svojstvima i karakteristikama, a temelji se i na sustavu načela i funkcija. Prilikom izvršavanja svake od stavki ovih specifikacija, uočava se pozitivna razina socijalne zaštite, a uz postizanje dobrobiti stanovništva povećava se i stupanj gospodarskog rasta.

Ruski model socijalne politike izvrstan je primjer kako pogrešna provedba ove aktivnosti utječe na razvoj zemlje u svim njezinim sferama. Zatvoreni oblik razvoja koncepata uzrokuje nezadovoljstvo građana, stroga regulacija stručnih sustava od strane države dovodi do nedovoljne pozornosti prema interesima i vrijednostima društvenih skupina, koje bi trebale biti na prvom mjestu na listi prioriteta socijalne politike. Ta dva čimbenika u najmanju ruku otežavaju neprekidan rad socijalnih tijela za zaštitu stanovništva, dostupnost socijalne sigurnosti i kontrolu društvene interakcije skupina stanovništva. Gospodarstvo zemlje, pak, također jako trpi.