Društvo kao sustav u sociologiji i njegov koncept

10. 3. 2019.

Društvo kao sustav u sociologiji je središnja kategorija i ključni objekt njezina proučavanja. Suvremeni istraživači, s obzirom na ovu temu, obično razlikuju dva pristupa. Oni određuju razumijevanje onoga što je društvo kao sustav u sociologiji. Pojednostavljeniji pristup smatra ovaj sustav jednostavnom kombinacijom državne i društvene strukture. Međutim, neki ugledni istraživači vidjeli su da je problem mnogo složeniji.

društvo kao sustav u sociologiji

Na primjer, Emile Durkheim definira društvo u sociologiji kao neku vrstu duhovne stvarnosti koja se temelji na masovnim arhetipovima. Karl Marx je vidio ključ za razumijevanje ovog fenomena ljudski odnos koji se razvija kao rezultat koprodukcije. Tolkott Parsons definirao je društvo kao sustavni međuljudski odnos temeljen na zajedničkim kulturnim konceptima i vrijednostima. Dakle, kao sustav u sociologiji je vrlo složena kategorija s različitim tumačenjima.

Glavna obilježja fenomena

U isto vrijeme, neke su značajke koje su mu nužno svojstvene zabilježile sociolog Edward Shills:

  1. Sam socijum je najveći oblik ljudskog suživota i ne može biti dio bilo kojeg drugog sustava.
  2. Društvo se reproducira kroz potomstvo svojih članova.
  3. Ima svoj teritorij, ime i zajedničku povijesnu prošlost.
  4. Ima jedinstvene kontrole.

društvo u sociologiji

Društvo kao sustav u sociologiji treba ujediniti zajedničkim vrijednostima, zajedničkim povijesnim pamćenjem i političkim težnjama. Međutim, svaki od ovih pristupa temelji se na davanju veće važnosti jednom od socijalnih područja koja se razlikuju najmanje četiri.

  1. Ekonomski odnosi u sferi proizvodnje i distribucije materijalnih resursa.
  2. Političko - ovo područje obavlja funkcije koje upravljaju postojanjem državni aparat, pravne norme, dijalog ljudi i vlade, provedba vlade i put do nje.
  3. Društveno - zapravo skup institucija odgovornih za raslojavanje društva, socijalizaciju, spol, dob i druge uloge i tako dalje.
  4. Duhovna sfera - obuhvaća područja djelovanja koja se odnose na znanstveni proces, obrazovanje, umjetničke, kulturne i vjerske potrebe.

zatvoreno društvo u sociologiji

Otvoreno i zatvoreno društvo u sociologiji

Još jednu zanimljivost javnoga fenomena otkrio je austrijski Karl Popper. Prema njegovim zapažanjima, društveni organizmi, ovisno o stupnju njihovog tabua, mogu biti otvoreni i zatvoreni. Kada su zatvoreni, svi njezini članovi imaju strogi skup pravila i propisa za sve prilike. Ponašanje svakog pojedinca strogo je propisano jedino ispravnim normama. Ovo svojstvo je karakteristično za arhaična društva, tj. Društvene su se kasti potpuno zatvorile. Nasuprot tome, članovi otvorenog društva manje su podložni dogmatskim stavovima, a sama okolina je demokratski sklonija inovacijama. Za mnoga društva, početak evolucije od zatvorenog do otvorenog postao je upoznatost sa sustavima koji su se razlikovali od njih kada se to shvatilo društvene norme i naređenja uopće nisu apsolutna.

Pročitajte prethodno

Sastav zraka koji diše zemlja

Pročitajte dalje

Suština i faze socijalizacije