Što je ustavni zakon Rusije?

15. 3. 2020.

Ustavni zakon Rusije je grana u kojoj su fiksirani temelji interakcije između pojedinca i države. Ona regulira formiranje vlasti u zemlji. Ova industrija regulira sve ustavne i pravne odnose. Razmotrite to detaljnije.

ustavno pravo Rusije

Izvori ustavnog prava Rusije

Obično se smatraju skupom međusobno povezanih, konkretnih normi. Oni tvore određenu hijerarhiju. Neka pravila propisuju postojanje drugih, navode situaciju. Hijerarhijska struktura izražava se u prioritetu nekih izvora u odnosu na druge u slučaju sudara, dosljednosti i podređenosti.

Državna jamstva

Sustav ustavnog prava Rusije odražava obilježja federalni uređaj države. U Osnovnom zakonu, osoba je proglašena najvišom vrijednošću. Ustavna prava ruskih državljana štiti država. Moć jamči mogućnost njihovog ostvarenja, nepovredivost osobe. Građani dobivaju svoja ustavna prava bez obzira na spol, rasu, jezik, religiju, društveni status. Pojavljuju se u osobi od rođenja.

izvori ustavnog prava Rusije

Ustavni zakon Rusije: struktura

Ova industrija uključuje velik broj normi. Razlikuju se po sadržaju, predmetnom sastavu, predmetu regulacije i drugim obilježjima. Ustavni zakon Rusije je složena struktura. Ona je uzrokovana međusobnim odnosima koji su uspostavljeni između normi. U sustavu je uobičajeno izdvojiti institucije koje predstavljaju glavne elemente industrije. Oni kombiniraju pravila koja sadrže:

  1. Osnove federativnog uređaja.
  2. Načela pravnog statusa osobe i građanina.
  3. Struktura državnih i lokalnih vlasti.
  4. Osnove ustavnog poretka.

Ta struktura industrije odgovara kompleksu onih područja društvenih odnosa koji tvore njen subjekt.

Regulatorni okvir

Ustavni zakon Rusije temelji se na nizu regulatornih akata. Glavni je temeljni zakon zemlje. Ustav je pravna osnova svake pravne grane. Ona uspostavlja temeljna načela, utvrđuje glavna jamstva, formulira karakteristike federalne strukture.

ustavna prava ruskih građana

zakoni

Na njima se temelji i ustavni zakon Rusije. Međutim, neće svi zakoni djelovati kao okosnica industrije. Relevantni su samo dokumenti koji su prisutni. ustavnopravne norme. Zakone usvajaju predstavnička tijela državne vlasti na saveznoj razini. Ovi propisi smatraju se najčešćim izvorom ustavnog prava nakon Temeljnog zakona. Takvi savezni zakoni, u pravilu, određuju i razjašnjavaju njegove odredbe.

Djela Državne dume i Vijeća Federacije

Vijeća Savezne skupštine, prema čl. 102 i čl. 103. Ustava, ima pravo donositi odluke koje su od primjene zakona. Takvi akti rješavaju pitanja koja se odnose na njihovu izravnu nadležnost. Neki propisi su regulatorni. Najznačajniji su Pravilnik Državne dume (22. siječnja 1998.) i Vijeće Federacije (od 6. veljače 1996.). Kao dio predmet Ruske Federacije akti reprezentativnih regionalnih tijela imaju sličnu snagu. Redoslijed kojim se takve odluke odobravaju formuliran je u lokalnim ustavima i podzakonskim aktima.

Odluke predsjednika

Izvori ustavnog prava isključivo su regulatorne odluke šefa države. Na primjer, uredba kojom se uređuje postupak objavljivanja i stupanja na snagu akata vlade, predsjednika i saveznih izvršnih tijela. Ta je odluka donesena 23. svibnja 1996.

Vladini akti

Normativne odluke ovog tijela djeluju i kao izvori ustavnog prava Rusije. Specifičnost takvih djela je da se objavljuju u skladu s odredbama Temeljnog zakona, Saveznog zakona i predsjedničkih odluka. Vlada može riješiti samo ona pitanja koja su vezana za njegovu nadležnost. Na primjer, uredba kojom se formulira koncept javne politike u odnosu na kozake služi kao takav čin.

ustavnopravni sustav Rusije

ugovori

Ustavni sporazumi odnose se na dokumente koje su potpisale pravne osobe. Mogućnost potpisivanja takvih ugovora predviđena je u Temeljnom zakonu. Ustavnopravni sporazum djeluje kao izraz dispozitivne metode regulacije. Takvi ugovori osiguravaju jednakost stranaka.

COP odluke

Ustavni sud provjerava sukladnost saveznog zakona i drugih regulatornih akata s odredbama Temeljnog zakona. U slučaju neslaganja, odluke Ustavnog suda ukidaju takve norme. Odluke Suda mogu razjasniti određene odredbe Temeljnog zakona. Međutim, priznavanje takvih djela kao izvora ustavnog prava smatra se kontroverznim.