U čemu je razlika između komunizma i socijalizma? Ideologija i temeljna načela socijalizma i komunizma

23. 2. 2019.

Slogani socijalizma i komunizma već su odavno poznati. Ali ako su se ranije učenici srednjih škola bivšeg SSSR-a upoznali s glavnim ideološkim smjerovima i načelima tih dviju konstrukcija društva u lekcijama društvenih studija, danas ne mogu svi razumjeti njihove razlike. Prije svega, bit će potrebno proučiti ekonomska djela mislioca prošlosti, kao i upoznati se s poviješću naše države.

Razlike u javnim frakcijama

U početku su se pojmovi "socijalizam" i "komunizam" temeljili na definiciji društva. I ovdje su na prvi pogled slični jedni drugima. Naposljetku, stvaranje socijalizma dolazi iz društva, a komunizam dolazi iz komune. Ali u ovom iu drugom slučaju to je skupina ljudi koji su međusobno ujedinjeni određenim interesima. Međutim, ako ovo pitanje razmotrimo dublje, onda odnosi koji nastaju unutar društvene skupine nemaju posebnu ulogu za te pojmove.

što je razlika između komunizma i socijalizma

Postojanje socijalizma i komunizma ovisi o ekonomskim odnosima koji se razvijaju u zemlji. Pa što su te frakcije i koje su njihove glavne razlike? Da bismo to saznali, vrijedi razmotriti ove pojmove detaljnije.

Što je socijalizam?

Ovaj se pojam odnosi na učenja, čija je glavna svrha i ideal provedba određenih načela. Ta jednakost, sloboda i socijalna pravda.

Također, socijalizam se shvaća kao takav društveni sustav koji utjelovljuje gore navedena načela. Njezin glavni cilj je rušenje kapitalizma i izgradnja u bliskoj budućnosti najsavršenije formacije koja stoji na vrhuncu razvoja čovječanstva - komunizma. Da bi se riješio taj problem, socijalistički sustav mobilizira sva sredstva kojima raspolaže. Istodobno se provodi glavno načelo društva, koje zvuči ovako: "Od svakoga prema svojoj sposobnosti, svakomu po djelu!"

U razdoblju socijalizma svi su ljudi jednaki. U tom društvenom poretku sredstva za proizvodnju nacionalizirana su, ali u isto vrijeme postoji i mali udio privatno vlasništvo. Svi ljudi koji žive u socijalizmu razvijaju industrijski potencijal države. S istom svrhom stalno se razvijaju i primjenjuju nove tehnologije. Sve koristi zemlje pod socijalizmom raspodijeljene su pravedno. Svaka osoba ima pravo na određeni dio, jednak njegovom doprinosu društveno korisnom radu. Mjera bogatstva je novac koji se smatra reliktom prethodnog kapitalističkog sustava. Takva država obrazuje svoje građane i priprema ih za život u komunizmu koji dolazi.

Povijest poznaje najčešći oblik praktične primjene te teorije. Upravo je državni socijalizam izgrađen na punoj kontroli najviših slojeva strukture moći nad gospodarstvom. To podrazumijeva održavanje planske ekonomije i prisutnost komandno-upravnog sustava.

Ponekad se pod pojmom socijalizam podrazumijeva potpuno drugačija konstrukcija društva. Ima kapitalističku ekonomiju u kombinaciji socijalna država. Primjer toga je švedski model socijalizma.

Što je komunizam?

Proučavajući djela klasika marksizma postaje jasno da je riječ o nekakvom hipotetičkom ekonomskom i društvenom sustavu koji se temelji na potpunoj jednakosti, kao i nacionaliziranom vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju. Takva formacija, koju označava pojam "komunizam", podrazumijeva dostupnost visoko razvijenih proizvodnih resursa, odsustvo društvenih slojeva, ukidanje države kao takve, promjenu funkcija novca i njihovo postupno izumiranje. Prema utemeljiteljima marksizma, osnovno načelo komunističkog društva trebalo bi biti slogan "Od svakoga prema njegovoj sposobnosti, prema svakome prema njegovim potrebama!".

Budući da je komunizam najviši stupanj razvoja društvenih odnosa, on mora prevladati osnovni ekonomski problem čovječanstva u pogledu otuđenja proizvodnih sredstava. Važno je napomenuti da se osoba smatra oslobođenom od svih ropstva. Uostalom, razvoj gospodarstva će se odvijati brže od rastućih potreba pojedinca. Razvoj sredstava namijenjenih proizvodnji, kao i osobnosti osobe, odvija se kreativno i slobodno. Prestaje poslušati klasnu prednost.

Naravno, zamisliti da ljudi u jednom trenutku i dobrovoljno dijele s ostalima sve svoje dobitke, to je jednostavno nemoguće. Ipak, dobrovoljna priroda takvog odbacivanja njezina nagomilanog je jedna od osobitosti komunizma i kako se ona razlikuje od socijalizma. Prema teoriji izgradnje takvog društva, ljudi bi trebali shvatiti da bolje trebaju brinuti o svojim susjedima. Živjeti samo za sebe je sebično. Društvo će postupno postati komunistički. I to će se dogoditi na evolucijski način, bez konfuzije i prevrata.

Slične ideje utjelovljenja nisu pronađene. Ponekad se smatraju utopijskim. Teško je, na temelju modernih pozicija, zamisliti osobu koja će moći provesti načela komunizma. Možda su, na toj osnovi, teoretičari, koji razvijaju ovo područje, vjerovali da je za izgradnju tako visokog društva potrebna svjetska revolucija.

U čemu je razlika između komunizma i socijalizma? Na temelju djela klasika marksizma, potonji koncept je privremeni i prisilni fenomen. Ekonomija socijalizma podrazumijeva socijalizaciju vlasništva, kao i postojanje diktature proletarijata. Oni su alati i instrumenti potrebni za postizanje takvog stanja u razvoju proizvodnje, kada će sve to zadovoljiti ljudske potrebe i dati još malo više.

Socijalizacija sredstava i diktatura proletarijata privremena su mjera. Oni doprinose hitnom upravljanju društvom kako bi postigli glavni cilj - izgradnju komunizma.

Povijesne činjenice

Danas mnogi znanstvenici, kao i stručnjaci s područja ekonomije, s obzirom na ideologiju socijalizma i komunizma, tvrde da su obje pojave u društvenom životu samo utopizam. A potvrda za to je i prvi rad koji je napisao Thomas More. Obje koncepte izgradnje društva izložio je u radu Utopija, gdje je čitateljima govorio o nepostojećoj zemlji. Od tada se izgradnja komunizma i socijalizma smatra onim što je samo u mašti, ali zapravo ni na koji način. Ipak, takve su ideje ipak široko razvijene u djelima teoretičara marksizma-lenjinizma.

I ovdje vrijedi napomenuti da se ponekad, kada se razmatra pitanje, kako se komunizam razlikuje od socijalizma, javlja još jedan termin. Ovo je marksizam. Što on misli? Marksizam nije ništa drugo nego teorija komunizma. On smatra to dvjema, kao što su teoretičari vjerovali, posljednje uređaje ljudskog društva.

socijalizam u USS-u

Piše o socijalizmu i komunizmu Karl Marx. Njegov najosnovniji posao je Kapital. U razvoju te teorije sudjelovali su Friedrich Engels i Vladimir Lenin. Potonji je, kao što je poznato, kasnije razvio temeljni koncept ideje koju je iznio Marx i primijenio ga na jednu državu.

razvijeni socijalizam

Predmetno učenje podrazumijeva izgradnju komunizma na cijelom planetu. Cijela praksa socijalizma temelji se na toj teoriji. Karl Marx je u svojim spisima opisao glavne značajke komunizma. To je nacionalizacija poduzeća, kao i ukidanje robno-novčanih odnosa.

Utopijski snovi

Da bismo razumjeli razliku između komunizma i socijalizma, potrebno je te pojmove razumjeti što dublje. U središtu oba ova i drugih društvenih sustava su određena načela, o kojima smo raspravljali gore. Oni mogu uzeti bilo koju zemlju koja bira za sebe najprihvatljiviji način razvoja. Uostalom, ljudi nastoje poboljšati društvenu strukturu i često uzimaju za primjer jaku obitelj. Poznato je da u njemu postoje idealni odnosi, kada svatko dobije ono što želi, donirajući ostalima ono što im je potrebno i vrijedno.

Takvi su snovi prisutni u ljudima u svakom trenutku, odražavajući se u načelima komunizma, koji se mogu usvojiti u strukturi države. Istovremeno, materijalno bogatstvo u društvu može pripadati svakome, a svaki građanin ih može koristiti po vlastitom nahođenju, doprinoseći razvoju zemlje.

U praksi je situacija drugačija. Danas postoji samo jedna zemlja u povijesti u kojoj su primijenjena načela socijalizma. Međutim, značajke tog društvenog sustava bile su daleko od snova.

Povijest socijalizma i komunizma u Rusiji

SSSR je postao jedna od onih država u kojima je društveni sustav bio nekapitalistički. Njegovo stvaranje nastalo je zbog želje za izgradnjom komunizma. Lenjin je o tome govorio. Tvrdio je da su razlike između socijalizma i komunizma to što je posljednja od tih dvaju društvenih uređaja najviši stupanj društvenih odnosa. Nikita Sergeevich Hruščov obećao je da će do 1980. izgraditi najpoštenije društvo u SSSR-u.

slogani socijalizma i komunizma

Međutim, kao što je poznato, to se nije dogodilo. A kada je postalo jasno da je izgradnja komunizma na temelju postojećeg društva nemoguća, ideolozi su skovali novi pojam - "razvijeni socijalizam". Što je to? Razvijeni socijalizam predstavljen je kao svojevrsna prijelazna faza. Morala je voditi ljude u komunizam. Kao što je poznato iz povijesti, ovaj koncept se također nije držao.

Uloga SSSR-a u svjetskom razvoju

Danas se Rusija vratila kapitalizmu. Socijalizam u SSSR-u postojao je relativno kratko. Ipak, zemlja je imala ogroman utjecaj na razvoj svijeta, što je jednostavno nemoguće podcijeniti. Primjerice, za vrijeme Hladnog rata, rukovodstvo SSSR-a je uzelo u obzir Marxova načela, koja su u jednom trenutku tvrdila da će kapitalističko društvo zasigurno prijeći u fazu ekonomskog imperijalizma. I u ovome se ispostavilo da je klasik u pravu. Ipak, u SSSR-u, gdje su postojale i imperijalne ambicije, socijalističko društvo zauzelo je sasvim drugačiji put razvoja. To je živo potvrđivalo razdoblje Hruščovljeve vladavine, a također i Brežnjeva, kada je glavni naglasak stavljen na sjetvu kukuruza, razvila se poljoprivreda u ne-černozemskoj regiji i povećao broj proizvoda, a istodobno smanjio njezinu kvalitetu, stalan nedostatak brojnih dobara itd. Izgrađen je SSSR, ali zemlja nikada nije došla u komunizam.

Međutim, u povijesti SSSR-a postojalo je posebno razdoblje. To su godine takozvanog vojnog komunizma (1918-1921). U određeno vrijeme, država je vodila prilično tešku diktirajuću politiku zapljene poljoprivrednih proizvoda od mještana, koja je služila za prehranu vojske i gradskih radnika. Naravno politika ratnog komunizma Bilo je to posljednje utočište, ali bez njega bilo bi nemoguće pobijediti kontrarevoluciju i kulake.

Stav prema poslu

Nakon čitanja koncepata i kratkog pregleda povijesti naše zemlje, možete dati detaljniji odgovor na pitanje kako se komunizam razlikuje od socijalizma. Počnimo s stavom prema poslu. Ovdje se odmah prisjećaju sljedeće poznate fraze: "Onaj koji ne radi, ne jede", "Od svakoga prema svojoj sposobnosti, prema svakome prema djelu", i "Od svakoga prema svojim sposobnostima, svakomu prema svojim potrebama."

Što je posao? To je roba koju osoba prodaje poslodavcima kako bi zaradila novac za život. To znači da prvi izraz kaže da se rad mora u potpunosti provesti. Uostalom, ako ne radite, ne pjevate.

načela komunizma

Drugi izraz je nešto drugačije shvaćen. Ako društvo prihvaća od svakoga prema svojim sposobnostima i daje ga svakom prema svom djelu, onda, dakle, osoba prodaje samo onu količinu svojih znanja i vještina koje može ostvariti bez ikakve štete za sebe. To mu daje sredstva potrebna za postojanje. Smatra se da će to pod socijalističkim sustavom biti sasvim dovoljno za svakog člana društva za normalan život. Ako osoba ipak nešto nedostaje, tada će država spasiti državu. Osigurat će normalno postojanje građanina, što je njegovo neotuđivo pravo.

S obzirom na razlike između socijalizma i komunizma, postaje jasno da će na najvišem stupnju društvenog razvoja osoba raditi onoliko koliko smatra samim sobom i nužnim za zemlju. Dobit će u skladu s njihovim potrebama.

Prva od razmatranih opcija odvija se pod kapitalizmom. Ovaj sustav prisiljava osobu da proda svoj rad. U socijalizmu se ostvaruje samo dio vještina i sposobnosti. Komunistički sustav dovodi do činjenice da osoba uopće ne prodaje ništa. Njegov rad postaje kreativan i daje samo zadovoljstvo.

Razvoj materijalne baze

Ako usporedimo komunizam i socijalizam, ne možemo ne obratiti pozornost na ovu stranu, koja razlikuje dvije društvene formacije. Razina do koje je materijalna baza razvijena mora nužno ukazivati ​​na stupanj razvoja čovječanstva. Dakle, u socijalizmu, ljudi sudjeluju u oslobađanju određenih beneficija samo djelomično. Određeni posao za njih čine strojevi. U komunizmu takvo sudjelovanje od strane osobe nije potrebno.

socijalizam i komunizam

Po stupnju razvoja materijalne baze može se suditi o postupnom oslobađanju čovjeka od ropstva, kada počinje sve više vremena posvetiti kreativnosti. Time je omogućeno da svaki član društva od rođenja primi potrebna sredstva za preživljavanje u obliku prava na stanovanje, na obrazovanje i medicinsku skrb, a postupno i na druge pogodnosti.

Ako smatramo da je Sovjetski Savez po tom kriteriju, onda vrijedi reći da je, unatoč uvjeravanjima vodstva zemlje o već razvijenom socijalističkom društvu, tek počela gradnja. Istodobno, postojali su svi preduvjeti koji su doprinijeli razvoju tog procesa s njegovim prijelazom u nepovratnu fazu.

Razlika u načelima

Uspoređujući ideje socijalizma i komunizma, valja napomenuti da je osnova oba ova učenja potpuna ravnopravnost ljudi. To je ideja da u tim društvima ne bi trebali biti ni bogati ni siromašni ljudi. Ovo se pitanje odnosi samo na ekonomsku stranu. Uostalom, tu je i kvalitativni razvoj ličnosti, kada se jedna osoba uspoređuje s drugom prema svom duhovnom razvoju i kreativnim mogućnostima. Ali to se ne raspravlja ni u načelima socijalizma i komunizma. Stoga, s obzirom na pitanje razlike između ove dvije društvene formacije, oni govore samo o ekonomskoj strani. Istodobno se ne uzimaju u obzir moralni odnosi među ljudima.

Na temelju principa socijalističkog društva, sredstva namijenjena proizvodnji materijalnih dobara pripadaju samo onima koji proizvode robu ili usluge. I ništa više. Koncept uopće ne rješava pitanje raspodjele novca. Uostalom, socijalizam ih jednostavno ne može napustiti.

načela socijalizma

Što se tiče principa komunizma, oni imaju neke razlike. Oni predstavljaju ideju univerzalnog bratstva i jednakosti. Razmotrimo li racionalnost te ideje s čisto ekonomske strane, može se razumjeti da sredstva za proizvodnju koja postoje u društvu, kao i materijalna dobra, moraju biti jednako raspoređena između ljudi ili na temelju njihovih potreba. U ovom slučaju, potreba za novcem će nestati sama od sebe. Uostalom, oni služe kao sredstvo ekonomskih odnosa, koji neće biti na najvišem stupnju društvenog razvoja.

Uzimajući u obzir opisane glavne razlike između dviju frakcija, odgovor na pitanje je li moguće doći do komunizma još je nejasan. Znanstvenici se još uvijek svađaju o ovoj temi, jer ima dosta argumenata za i protiv. Od čega ovisi uspjeh stvaranja takvog pravednog društva? Tko će prisiliti kapitaliste da se odreknu svoje imovine tako da je svi ljudi mogu koristiti? Je li osoba sposobna promijeniti se i postati toliko željna za željenu dobrobit? Sve je to utopija. Izgradnja komunizma izravno ovisi o mudrosti i snazi ​​naroda. A to se odnosi i na društvo u cjelini i na svakog od njegovih članova pojedinačno. Ali jasno je da oni koji su bogatiji od drugih neće htjeti takve promjene. Međutim, oni su manjina i sami ne mogu riješiti pitanje izgradnje društva. Ljudi koji su preživjeli i odbacili socijalizam i dalje sanjaju o komunizmu, shvaćajući veliku razliku između ta dva uređaja. Hoće li se njihova želja ostvariti? Vrijeme će pokazati.