Porezni socijalni odbitak za obrazovanje. Deklaracija - odbitak od socijalnog poreza

20. 2. 2019.

Porezni zakon Ruske Federacije uspostavlja niz uvjeta za građane za primanje odbitaka. Među zajedničkim razlozima za dobivanje odgovarajuće povlastice je da osoba ide u školu uz naknadu. Mnogi Rusi idu na različite tečajeve, dobivaju drugi stupanj ili novu kvalifikaciju. Država im daje mogućnost da značajno smanje troškove studija. Kako mogu dobiti odbitak za školarinu?

Bit poreznih odbitaka

Prvo, proučimo specifičnosti relevantne naknade. Zakonodavstvo Ruske Federacije utvrđuje niz osnova za građane da primaju porezne odbitke - koji od njih se može nazvati najpopularnijim? Među njima - društveni. Prikazane su u tri glavne vrste. To su odbici za poduku, liječenje i sudjelovanje u mirovinskim programima. Dobivanje socijalnog odbitka bilo koje vrste podrazumijeva da se porez na dohodak koji je on uplatio u državni proračun vraća osobi iz plaća i drugih prihoda. Iznos odgovarajućih naknada iznosi 13% troškova obuke, liječenja ili sudjelovanja u mirovinskim programima. Stvarni iznos plaćanja građaninu ovisi o određenoj vrsti odbitka. Primanje odgovarajućih uplata je moguće ako je građanin osobno platio troškove.

Porezni socijalni odbitak

Zakonodavstvo Ruske Federacije ne pruža samo socijalnu naknadu. Među najobimnijim razlozima financiranja poreznih odbitaka je kupnja stana. Ovo je drugačiji tip odbitka - vlasništvo. Također je vrlo tražen od strane Rusa zbog izgleda za primanje velike naknade - do 260 tisuća rubalja. na trošak stjecanja imovine, kao i do 390 tisuća rubalja. na trošak plaćanja kamata na hipoteku.

Iznos socijalnog odbitka jednoga ili drugog tipa općenito je znatno manji. No, zbog jednokratnog formata odgovarajućih plaćanja, monetarne vrijednosti mogu biti opipljive. Osim toga, obuka na nekim sveučilištima može biti usporediva s troškovima kupnje nekretnina. Nadalje, razmatramo specifičnosti naknade, čija je osnova sudjelovanje građana u obrazovnim programima.

Informacije o općem oduzimanju

Državni porezni odbitak za školarinu jamči država ako građanin troši osobni novac za plaćanje usluga obrazovnih ustanova koje se pružaju u odnosu na podnositelja zahtjeva, njegovu djecu koja još nisu navršila 24 godine života i koja studiraju puno radno vrijeme, braća i sestre.

Važan kriterij je da organizacija u kojoj se izvode relevantni programi osposobljavanja ima potrebne licence. Studija bi trebala biti plaćena, kao što smo već napomenuli, od strane građanina osobno. Ako je, na primjer, pohađao napredne tečajeve koje je platio poslodavac, onda mu odbitak ne može biti odobren.

Deklaracija o odbitku socijalnog poreza

Maksimalni iznos sredstava iz kojeg se može izračunati porez na socijalni odbitak iznosi 120 tisuća rubalja. godišnje ako građanin isplati naknadu za studij. Broj ugovora s obrazovnim ustanovama nije bitan - sredstva koja se prebacuju na nekoliko obrazovnih organizacija za određenu godinu se sabiraju. Ako građanin želi primiti naknadu za obrazovanje svoje djece, tada odgovarajući iznos iznosi 50 tisuća rubalja. na bebu. Ona zapravo vraća, kao što je slučaj s bilo kojim drugim odbitcima koje daje država, 13% troškova obuke - ali pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi navedene vrijednosti.

Primjer izračuna odbitka

Razmotrite primjer izračuna odbitka za studij. Pretpostavimo da je osoba završila poslovni tečaj u poslovnoj školi i platila za to 140 tisuća rubalja. Kao osnova za izračunavanje naknade, moći će koristiti 120 tisuća rubalja, odnosno maksimalni iznos troškova socijalnog odbitka utvrđenih zakonom. U stvari, on će biti u mogućnosti primiti 13% tog iznosa, odnosno 15.600 rubalja.

Iznos odbitka od socijalnog poreza

Imajte na umu da se, za razliku od plaćanja imovine, bilo koja vrsta odbitka od socijalnog poreza - za liječenje ili studiju - koja se izdaje za određenu godinu, može izračunati samo na one transfere poreza na dohodak koji su napravljeni tijekom nje. Što to znači? Ako porez na dohodak od plaće ili drugog dohotka građanina nije dovoljan da u potpunosti dobije odbitak za određenu godinu, tada se neiskorišteni saldo ne prenosi u sljedeća razdoblja.

S druge strane, ako je sve u redu s plaćom, ali troškovi za studij su više od maksimalne vrijednosti od 120 tisuća rubalja utvrđenih zakonom, onda iznos koji prelazi odgovarajuću brojku može biti prenesen u sljedeće godine - ali ne više od 3 Relativno govoreći, prema našem primjeru, formira se nepotrošeni saldo izdataka za studije u iznosu od 20 tisuća rubalja. Može se koristiti kao osnova za odbitak u godini koja slijedi kada je plaćen prvi odbitak.

Algoritam za dobivanje odbitka: jednokratno plaćanje

Da bi ostvario socijalni odbitak od poreza za školarinu, osoba može podnijeti zahtjev Federalnoj poreznoj službi na bilo koji dan u godini koja slijedi kada je podnositelj zahtjeva platio programe obuke. Ova shema je jedna od dvije, što je propisano zakonodavstvom Ruske Federacije.

Odbitak poreza na socijalnu imovinu

Za izdavanje odgovarajuće uplate potrebno je pripremiti poseban skup dokumenata. Obično se pretpostavlja uključivanje sljedećih izvora:

- Izjava na obrascu 3-NDFL (možete je ispuniti sami ili kontaktiranjem savjetnika);

- certifikat 2-NDFL (računovodstvena pitanja na djelu);

- presliku ugovora s obrazovnom ustanovom - ili nekoliko, u kojima su navedeni podaci o licenci (ili odvojeno - kopija relevantnog ovlaštenja);

- ako je potrebno - dodatne sporazume s obrazovnim organizacijama (npr. u slučaju promjena troškova studija);

- ako se nadoknadi obrazovanje djece, braće ili sestara, potrebna je potvrda o studiju s punim radnim vremenom, kao i dokumenti koji potvrđuju srodstvo;

- kod odbitka za sudjelovanje djece u obrazovnim programima: izvod iz matične knjige rođenih;

- dokumenti koji potvrđuju školarinu na teret osobnih troškova građanina.

Posebnosti deklaracije

Obično nema poteškoća s prikupljanjem navedenih izvora. Međutim, dokument koji bi trebao jamčiti da ne sadrži pogreške je deklaracija u obliku 3-NDFL. Preporučuje se da se pripreme pripreme profesionalcima. U pravilu označava sav dohodak građana za poreznu godinu.

U nastavku slijedi primjer jedne od stranica popunjene 3-NDFL deklaracije.

Odbitak od socijalnog poreza

Najvažnija stvar u ovom slučaju nije biti pogrešan u brojkama.

Odbitak prema razmatranoj shemi plaća se u roku od 90 dana nakon podnošenja zahtjeva za odbitak od socijalnog poreza FTS-u - tekući račun navedeno u izjavi. Ali postoji još jedan scenarij. Činjenica je da od poslodavca uvijek možete dobiti odbitak od socijalnog poreza. Razmotrite ovaj mehanizam detaljnije.

Odbitak za registraciju putem poslodavca

Plaćanje bilo kojeg - socijalnog, imovinskog - poreznog odbitka vrši se na teret iznosa poreza na dohodak koji se u pravilu prebacuje u proračun iz plaće. Međutim, zakonodavstvo Ruske Federacije predviđa alternativni scenarij korištenja dotičnih privilegija - u obliku pravnog neplaćanja poreza na osobni dohodak u granicama iznosa i vremenskih razdoblja povezanih s veličinom odbitka. Tako, čim osoba dobije pravo na odbitak na činjenicu nastalih osobnih troškova, može odmah iskoristiti priliku da ne prenese porez na dohodak u državu u utvrđenim granicama.

Međutim, algoritam za obradu odgovarajuće kompenzacije će se razlikovati od onog u prvom scenariju. Prvo morate kontaktirati Federalnu poreznu službu i podnijeti zahtjev za socijalni odbitak. Pri ruci, u načelu morate imati iste dokumente kao u prvom slučaju. Ne samo potvrda 2-NDFL, nego i potvrda prihoda u obliku 3-NDFL deklaracije. Odbitak od socijalnog poreza u ovom formatu mora biti odobren poreznim odbitkom - i to je predmet dokumentarne potvrde. Dakle, FTS, provjeravanje zahtjeva građana zajedno s priloženim dokumentima i osiguranje da su točni, šalje osobi obavijest da ima pravo koristiti odbitak. Taj se izvor mora prenijeti u računovodstvo - a na temelju njega porez na dohodak neće se uplaćivati ​​u proračun dok mu izračunati iznos ne dostigne maksimalni iznos naknade koji je utvrđen zakonom.

Koji je dizajn dedukcije izabran?

Kakav je socijalni odbitak od poreza - prema prvoj shemi ili prema drugom - je li bolje izabrati? Teško je pronaći jednoznačne argumente u prilog jednoj od mogućnosti. Netko je psihološki poželjno jednokratno plaćanje zbog činjenice da može biti velika količina. Druga je prikladnija opcija s pravnim neplaćanjem poreza na dohodak i primanjem na neko vrijeme više plaće nego obično.

Primanje umanjenja poreza

Što se tiče NK odredbi, odbitak od socijalnog poreza oba tipa bit će nominalno jednak. Ali ako, primjerice, upotrijebite drugu opciju, tada oslobođeni iznosi novca - u obliku neplaćenog poreza na dohodak u proračunu - možete uložiti u bankovni depozit s kamatom. Dakle, osoba dobiva mogućnost da se zaštiti od inflacije. Zauzvrat, paušalno plaćanje, koje se prenosi samo na kraju godine, može imati vremena da se značajno amortizira do trenutka stvarnog prijenosa na građanina.

NK socijalni odbitak od poreza

Možete kombinirati obje sheme. Primjerice, ako je osoba platila studij u listopadu, može, nakon što je primio obavijest od FTS-a na propisani način, ne plaćati porez na dohodak do kraja godine, a po njegovom završetku izdati naknadu za preostali iznos kao dio jednokratne uplate. Takva se shema također može koristiti pri kontaktiranju FTS-a o odbitku imovine.

Školarina i drugi odbici

Predmetna školarina je odbitak od socijalnog poreza. To uključuje i naknadu za liječenje i mirovine. Najvažniji aspekt koji se odnosi na uzajamni utjecaj ovih vrsta odbitaka: maksimalni gore navedeni iznos iznosi 120 tisuća rubalja. godišnje - podijeljeno na sve naknade. Ako, na primjer, osoba kompenzirana za 13% od 100 tisuća rubalja. za obuku, tada će biti u mogućnosti vratiti porez na dohodak za liječenje ili sudjelovanje u mirovinskim programima samo od 20 tisuća rubalja.

Za obuku u kojoj se plaća odbitak ustanova?

Iznad toga, primijetili smo da je jedan od ključnih kriterija za dodjelu prava građaninu na odbitak licenca obrazovne ustanove u kojoj je on ili njegova rodbina studirala. Ostatak - vrsta ustanove, orijentacija programa obuke, metode podučavanja - nije važna. Porezni socijalni odbitak može se izdati na temelju pravnih odnosa s vrtićima, školama, centrima za obuku, sveučilištima, fakultetima. To mogu biti privatne i državne ili općinske organizacije.

Ni uspjeh treninga nije važan. Moguće je da osoba nije imala vremena redovito pohađati nastavu, zbog čega nije uspjela savladati sadržaje programa i uspješno položiti ispite. To ne može biti razlog da FTS odbije izračunati i platiti porezni odbitak dotične vrste. Pružanje bilo kakvih dokumenata koji potvrđuju uspješno završen trening, na primjer, diploma nije potrebna.

Umanjenje registracije za studij: nijanse

Razmotrite neke od izvanrednih nijansi koje karakteriziraju dizajn odbitka za studij.

Prije svega, treba napomenuti da se odgovarajuća naknada utvrđuje samo za one obveznike koji plaćaju porez na dohodak u iznosu od 13%. To jest, oni su fizičke osobe koje su rezidenti Ruske Federacije. Građani koji većinu vremena žive u inozemstvu imaju drugačiji status i plaćaju porez od 30%. Nije bitno je li osoba nositelj ruske putovnice ili je stranac. Može se, usput rečeno, primijetiti da građani drugih država koji legalno borave u Rusiji, zajedno s građanima Ruske Federacije, mogu primati porezne odbitke ako plaćaju porez na dohodak po stopi od 13% kao rezidenti. Razmatrana naknada ne može se izdati s USN, UTII ili porezom na dohodak, čak i ako osoba - SP, odnosno, ima status fizičke osobe.

Izraditi odbitak za podučavanje djece može bilo koji roditelj - ne nužno onaj koji je, na primjer, sklopio ugovor s obrazovnom ustanovom. Istodobno, jedan roditelj ne može izvršiti odgovarajuću uplatu za drugu osobu, koja je, po izboru, odvela neke tečajeve. Građani mogu dobiti naknadu za podučavanje samo svoje djece, a općenito uzevši, ne plaća se nadoknada za unuke.

U slučaju odbitka imovine - prilikom kupnje stana - osoba ima pravo računati na naknadu ne samo za osnovne troškove, već i za hipotekarne kamate. Socijalna naknada ne podrazumijeva sličan mehanizam - primjerice, ako je građanin koristio ciljani obrazovni kredit. Zakonodavstvo Ruske Federacije, u načelu, ne predviđa formalne kriterije za klasificiranje takvih zajmova kao što su oni namijenjeni za obuku - za razliku od hipoteke, koju regulira pojedinac izvori prava na saveznoj razini.

Koliko često mogu koristiti odbitak za poduku?

Omogućavanje socijalnog odbitka za školarinu moguće je, kao što smo već napomenuli, samo jednom godišnje - shemom paušalnog plaćanja, ili u razdoblju dok iznos obračunatog poreza na dohodak, koji se zakonski ne može uplatiti u trezor, dosegne granice određene zakonom. Međutim, ako je iduće godine osoba nastavila studij - u istoj ustanovi ili u nekoj drugoj - opet će imati pravo na naknadu u iznosu od 13% odgovarajućih troškova. Posebno razdoblje za stjecanje prava na odbitak nije relevantno - značajan je iznos sredstava koji čine osnovu za zakonsko neplaćanje poreza na dohodak u proračun. Do sada nije premašio 120 tisuća rubalja. godišnje - isplate će se nastaviti, kasnije - prebacit će se u sljedeću godinu. Ali, da bi ih primio, građanin će morati ponovno kontaktirati FTS.

Kakav odbitak od socijalnog poreza

Broj ugovora s obrazovnim ustanovama nije ograničen zakonodavstvom, kao i ukupan iznos troškova studija. U tom smislu, odbici od poreza na dohodak za dohodak razlikuju se od imovine. Čim osoba primila odgovarajuću naknadu od 260 tisuća rubalja. - za kupnju stana ili više nekretnina, - nakon toga više neće moći uživati ​​pravo na odbitak vlasništva. Isto tako, sve izgleda u slučaju nagodbi između države i države na odbitku koji se izračunava na temelju hipotekarnih kamata.