Apsolutna monarhija: filozofski, povijesni i državno-pravni sadržaj koncepta

6. 5. 2019.

Pojam apsolutne monarhije

Apsolutnu monarhiju moderni znanstvenici najčešće objašnjavaju kao neograničenu moć jedinog vladara - monarha. Istodobno su filozofski, povijesni i državno-pravni temelji ovog koncepta mnogo širi.

Apsolutna monarhija

Filozofski sadržaj apsolutizma

Sa stajališta filozofije, smatra se da je apsolutna ono što je savršeno i nije podložno nikakvoj sumnji. Ovaj se pojam nalazi u ontologiji, iu epistemologiji iu mnogim drugim dijelovima ove znanosti. Svugdje pojam "apsolut" podrazumijeva najvišu manifestaciju određenog procesa ili fenomena, kao i definitivnu završnu fazu razvoja. Ne postoji iznimka od ove serije i državno-pravnog značenja ovog koncepta.

Apsolutna monarhija u Engleskoj

Povijesna pozadina apsolutne monarhije

Apsolutna monarhija je povijesno oblik vladavine, na temelju kojih je gotovo neograničena moć vladara. To je logičan nastavak imovinsko-reprezentativne monarhije, kada je vrhovnu vlast u društvu, zajedno s kraljem, kraljem ili velikim vojvodom, predstavljalo zakonodavno tijelo, koje je uključivalo predstavnike najvišeg plemstva.

Razlozi za formiranje apsolutizma u Zapadnoj Europi

Kronološki, apsolutna monarhija u Europi pojavljuje se na kraju renesanse, kada su se za to formirale potrebne društveno-ekonomske i ideološke osnove. S jedne strane, cijelo društvo, a posebno buržoazija u nastajanju, bilo je zainteresirano za snažnu kraljevsku moć da prevlada unutarnju rascjepkanost zemlje, as druge strane, u to je vrijeme autoritet dominantne katoličke crkve oštro oslabio, što je također povećalo utjecaj središnje vlasti. Tako je uspostavljena apsolutna monarhija u Engleskoj, Francuskoj, Španjolskoj i drugim europskim državama.

Apsolutna monarhija je

Apsolutna monarhija za zaštitu interesa svih segmenata stanovništva

Još jedan važan preduvjet za nastanak i daljnje funkcioniranje neograničene moći monarha bio je da je to bila snažna središnja vlast koja je postala simbol zaštite interesa države kako unutar zemlje, tako iu vanjskopolitičkim aktivnostima. Apsolutna monarhija, za razliku od nekretnine, predstavljala je cilj razvoja socijalne institucije koji zadovoljavaju interese najšire moguće populacije.

Glavni znakovi apsolutizma

Kao i svaki drugi društveno-politički fenomen, neograničena moć vladara ima određene karakteristike. Prvo, apsolutna monarhija je nezamisliva bez razvijene birokracije, koja je temelj za promicanje svih odluka vladara, kao i za provedbu kontrole nad stanovništvom. Drugo, ovaj oblik vlasti podrazumijeva jedinstveni fiskalni, porezni i pravosudni sustav za cijeli teritorij zemlje i jedinstven zakon. Konačno, treće, razvoj institucija apsolutizma vodi slabljenju utjecaja Crkve, koja postupno gubi svoj društveno-ekonomski i ideološki značaj.

Uzroci apsolutizma u Europi opadaju

Apsolutna monarhija u Europi dosegla je svoj najviši vrh u 18. stoljeću, ali tada je počeo njezin postepeni pad. To je povezano i sa aktivnostima francuskih prosvjetitelja, koji su se snažno protivili arbitrarnosti pojedinaca i ekonomskom razvoju zemalja kada je buržoazija, koja je osjećala svoju ekonomsku moć, počela zahtijevati značajna politička prava.